EXCEL-KURS: Ledere i helse- og omsorgssektoren lærer seg å bruke regnemodellen. tvil om at heltid gir bedre arbeidsmiljø, bedre kvalitet på tjenesten og en arbeidsplass som utnytter ressursene bedre. Drammen ligger godt an i forhold til høye stillingsbrøker. – Men det sier mer om hvor dårlig det er andre steder, mener Bakken. Hun peker på at regnemodellen raskt viser utslag av endringer i heltidshjulet (se illustrasjon). – Blir det mye sykefravær eller vikarbruk, så går det utover brukerne og økonomien. Endringene påvirker alle bitene i hjulet. Støttekontakt: Økonomi Rundt om i kommuneadministrasjonene legger økonomikonsulenter det viktige faktagrunnlaget for god utnyttelse av ressursene. I Drammen har økonomikonsulent Lise Løvaas spesialisert seg på regnemodellen. Hun begynte som sekretær på sykehjem, grep alle sjanser til kurs og spennende oppgaver, og har opparbeidet seg stor realkompetanse. Nå er hun godt i gang med en bachelor i regnskap og revisjon. Løvaas veileder ledere i å bruke regnemodellen. – Noen steiler når de ser excel-regnearket første gang. Men det er ikke så komplisert, særlig ikke når du har fylt det ut første året. Det er bare de blå feltene som skal fylles ut, resten justerer seg av seg selv, trøster Løvaas. – Jeg hjelper med å fylle inn riktige opplysninger fra kommunens felles regnskapsprogram. Det er spennende å forklare ledere og tillitsvalgte hva de ser. Hvilke muligheter som skapes når de endrer noe ett sted. Blå felt er morsomst Første trinn er å fylle ut fjorårets tall for virksomhetens bruk av ressurser; stillingsstørrelser, faglig kompetanse, turnus, type brukere, vikarbruk og overtid. – Trinn to er det morsomme. Da kan vi leke med tall og løsninger og teste kabaler. Og vips justerer tallene seg selv, forklarer Løvaas. – Trinn tre gir mulighet for å ta ut grafer og visualisere konsekvensene. Plutselig er alt mer forståelig for alle enten det er ansatte, politikerne, tillitsvalgte eller mellomledere som skal se sammenhenger i endringer, legger utviklingsleder Lisbeth Bakken til. Hun anbefaler å sette sammen en gruppe av tillitsvalgte, verneombud, økonomikunnskap og ledelse i oppstarten. Og at virksomhetslederne i begynnelsen får tilbud om støtte til å fylle ut og tolke resultatene. Økonomikonsulent Lise Løvaas. 38 < Fagbladet 4/2016 fbaargang2016 fbseksjonHEL