Det er mye liv i lokalene til «Skap gode dager», som er utviklingsenheten for helse- og sosialsektoren i Drammen kommune. I ett naborom holdes det kurs i regnemodellen for ledere i helse- og omsorgssektoren. I et annet underviser elever fra videregående skole pensjonister i bruk av ipad. POLITISKE BESLUTNINGER • Ikke lyse ut stillinger under 50 prosent. • Alle skal ha mål og tiltak for heltidskultur. • Kvalifiserte lærlinger, med læretid i Drammen kommune tilbys minst 80 prosent stilling ved bestått fagprøve. • Alle virksomheter som kan få det til, skal tilby samarbeidsturnus. Ryddegutten Ariel På Hamborgstrøm bo- og servicesenter treffer vi igjen beboer Pedersen. Han klør Ariel bak øret. Hunden trives på fanget, og om ikke lenge kan den kose seg med smulene som ender under middagsbordet. – Vi kaller ham bare ryddegutten Ariel, ler Pedersen. Veronica er på vei inn til justeringsmøtet. – Det tar ikke lange tida. Her jobber nesten alle 100 prosent, og vi er rutinerte i å få kabalen til å gå opp. Det er utrolig nok sjelden at det ikke ordner seg, sier hun med et smil. ARBEIDSMILJØ ANSATTE Modellen tar hensyn til arbeids - tidsbestemmelsene. Kilde: Leif E. Moland. Fafo HELTIDSHJULET EFFEKTIVITET ORGANISASJON/ ØKONOMI Regner ut og viser alle kostnader ved alternative endringer KVALITET BRUKERNE Ser konsekvenser for brukerne ved vaktendring. Ser konsekvenser for bruker ved redusert deltid. Viser sammensetningen av fagkompetansen. Fagbladet 4/2016 < 39 TIDSBRUK VIKARER Regnearket beregner tidsbruk og utgifter på innleie av vikarer og på personal- ledelse. Inklusive gjennomsnittlig grunnlønn for ansatte som utfører dette arbeidet. Det anslår tidsbruk på å: • leie inn vakter, og skiller mellom langtids- og korttidsfravær. • følge opp en ansatt, og ved nyansettelser. For eksempel blir det brukt en time til å leie inn en vakt ved korttidsfravær og 0,2 timer ved langtidsfravær. I løpet av ett år går det med 40 timer til personal- ledelse for hver ansatt, og en nytilsetting krever i alt 100 timers arbeid. Regnemodellen viser kostnadene ved å øke den faste bemanning, framfor å bruke pengene på overtid og vikarer. Regnemodellen viser hva kombinasjonenav lengden og hyppigheten av vakterinnebærer. Modellen håndterer ansattemed ulike ordninger. Ansatte som trengs for å ha en person på vakthele lørdag og hele søndag: •«KORTE» VAKTERkrever tre personer somkommer igjen hver tredje helg. •LANGE VAKTERkrever to personer somkommer igjen hver tredje, fjerde, femte eller sjette helg. LANGVAKTER fbaargang2016 fbseksjonHEL