GJESTESKRIBENT Jeg skriver til deg som øverste leder for et av verdens mektigste land, som kjærlig og beskyttende far til to barn, og som en mann som er klar over de menneskelige prøvelsene folk som lever under vanskelige kår, må hanskes med. Kjære president Obama Jeg befant meg i Nederland du likevel sikkert en viss intellektu-som patruljerer langs piggtrådgjerførste gang du ble valgt til president. ell og historisk forståelse. dene. Er ikke dette ekstremisme? I likhet med mange millioner USAs grunnlov gir amerikanere Ville ikke du gjort motstand? Mohammed mennesker rundt om i verden, jublet rett til å uttrykke seg fritt, og frihet Omer jeg høyt for deg. Jeg trodde at du til å forsvare rettighetene sine. Den For noen dager siden møtte jeg Journalist og fotograf fra Gaza. ville bli et friskt pust inn i ameri-amerikanske revolusjonen var et 13 amerikanske leger som har kansk politikks trange korridorer. opprør mot undertrykkelse. I Gaza kommet hit for å hjelpe til på lokale Jeg våget å håpe på at du skulle lette kjemper vi for å oppnå den samme sykehus. En ung, palestinsk kunst < Følg Fagbladets faste den smerte og urettferdighet som friheten og det samme menneske-student stoppet opp et lite øyeblikk gjesteskribenter: mange mennesker – mitt eget folk verdet dine forløpere kjempet for. da hun fikk høre om delegasjonen, i Pale stina inkludert – opplever. og spurte: «Liker amerikanerne oss? Ingeborg Kanskje jeg håpet på for mye. I Ahmed Al Kafarneh er en stolt, Liker Obama oss?» Gjærum dagens Gaza, hvor jeg bor sammen gammel mann som bor sammen Dette er grunnen til at jeg skriver Miljøverner og med min kone og unge sønn, ser jeg med kona, sønnen, svigerdatteren dette åpne brevet til deg, kjære student. stadig mer blodsutgytelse, smerte, og de tre barnebarna. Før Gaza-president. Menneskene som bor her, Hans Olav sorg og ødeleggelse, mens ordene krigen i 2014 hadde han, i likhet unge som gamle, venter på svar på Lahlum «Yes, we can» virvles opp med med 100.000 andre palestinere, bygd disse spørsmålene. Historiker og forfatter, støvet, fanges av fortvilelsens vind et vakkert hjem etter 20 års arbeid i Gaza er på størrelse med Man SV-politiker, kommen og forsvinner. Israel – i seg selv ingen enkel hattan. Vi er mennesker på lik linje tator og debattant. oppgave. Nå er alt borte, og han bor med deg og alle andre amerikanere. Fortvilelsen, ja. Den har vi levd Hannah med konstant de siste ti årene. Den Wozene Kvam er et resultat av Israels harde Kultur- og nærmiljø-«Jeg trodde at du ville bli et friskt pust inn i kollektive avstraffelse av de 1,9 leder, artist, skribent millioner menneskene som kjemper amerikansk politikks trange korridorer.» og slam-poet. en daglig kamp for å overleve i Gaza. Halvparten av dem er barn som er yngre enn dine egne; Sasha sammen med sin utvidede familie Men vi er fanget bak murer vi og Malia. i en rusten konteiner. ikke ønsker å våkne opp bak hver Ettersom du befinner deg så langt Kjære president. I Gaza er krig, morgen. Egypt har sperret av unna, er det kanskje vanskelig å fortrengning, tap, traumer og smerte grensene i sør. I vest trues strendene forestille seg hva kollektiv avstraf-det eneste den yngste generasjonen våre – som ofte besøkes av barn, felse kan gjøre med folk. Men siden kjenner til. Sperret inne bak murer, familier og fiskere – av israelske du har studert juss og jobbet tett som kveg, og spionert på av væp-marinefartøyer bevæpnet med med ulike samfunnsprosjekter, har nede droner. Israelske snikskyttere raketter og vannkanoner. De lar oss 60 < Fagbladet 4/2016 fbaargang2016 fbseksjonHEL