350.100var medlemmer i Fagforbundet 1. april. Det er 6207 flere enn påsamme tid i fjor. 350.100var medlemmer i Fagforbundet 1. april. Det er 6207 flere enn påsamme tid i fjor. LOVBRUDD: Tre helseforetak sier opp rammeavtalen med Orange Helse etter en revisjonsrapport der det er avdekket alvorlige brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser og lønnsbestemmelser. Helseforetakene sier opp avtale med Orange Helse Tre regionale helseforetak vil si opp rammeavtalen med bemanningsbyrået Orange Helse. Grunnlaget for oppsigelsen er alvorlige brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser. Siden 1. oktober i fjor har Orange Helse hatt en rammeavtale med Helse Midt-Norge, Helse Nord og Helse Sør-Øst. Ifølge en revisjonsrapport fra Deloitte har det i perioden fra 1. oktober og fram til 31. desember vært alvorlige brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser. I oppsigelsesbrevet heter det at bruddene samlet er av en slik karakter at det er uforenlig med kravene som stilles for å være en kompetent og kvalifisert leverandør av helsepersonellvikarer. Jobbet 19 dager på rad Etter revisjonens vurdering har ikke Orange Helse tilfredsstillende kontroll for å følge opp spesielt vikarer som arbeider på flere ulike avtaler ved ulike virksomheter. Dette har blant annet ført til at en av vikarene har jobbet 19 dager på rad. – Vi erkjenner at enkelte brudd på arbeidstidsbestemmelsene har forekommet. Våre egne interne retningslinjer har ikke vært fulgt. Vi har nå innført ytterligere kontrolltiltak for å hindre tilsvarende brudd, sier Nils Paulsen, daglig leder i Orange Helse AS. Revisjonsselskapet påpeker også at vikarer ikke har fått tarifflønn. Dette gjelder både timelønn og beregning av kvelds- og nattillegg. Ifølge Paulsen har utleide vikarer fått mer enn minstelønn. Han innrømmer at det er gjort feil med kveldstillegget fordi Orange Helse brukte KS-avtalen i stedet for Spekteravtalen. – Dette er nå rettet opp, og dem det gjelder har fått etterbetalt, sier han. Ikke overrasket – Jeg er ikke overrasket, sier Sara Bell, som er leder i Fagforbundet Bergen. – Samtidig er vi veldig glad for at det reageres når det oppdages slike avvik som rapporten avdekker, sier hun. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Økte lønnsforskjeller Lønna til dem med høyest inntekt har de siste ti årene økt med 46 prosent. Det er nesten dobbelt så mye som for dem som tjener minst, som bare har hatt 24 prosents inntektsøkning, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. El-ferger mot arbeidsløshet Arbeidsplasser kan skapes umiddelbart hvis landets dieselferger byttes med el-ferger, mener l eder i EL og IT Forbundet, Jan Olav Andersen – Dessuten kan klimautslippene gå ned og fergeflåten blir bedre. Tre fluer i én smekk, sier Andersen til Avisenes Nyhetsbyrå. Rettelse I forrige nummer omtalte Fagbladet tankesmien Civita som «Høyres tenketank». Det er ikke riktig. De er en partipolitisk uavhengig tankesmie med et liberalt grunnsyn. Vi beklager. Fagbladet 4/2015 < 7 fbaargang2016 fbseksjonKIR