Forventer flere ansatte i barnehagene Stortingsmeldingen om kvalitet og innhold i barnehagen skaper forventninger. – Vi forventer at regjeringen vil styrke bemanningen og kompetansen i barnehagene og at kravet om bemanningsnorm blir framskyndet. God kvalitet i barnehagene er avhengig av nok bemanning og kompetansen til dem som jobber der, sier Mette Henriksen Aas, leder av Fagforbundets Seksjon for kirke, kultur og oppvekst. Fagforbundet krever at også barne- og ungdomsarbeiderne inkluderes i dette ansvaret. Betydningen av deres praktisk-pedagogiske kompetanse må inkluderes i offentlige dokumenter som tar for seg hva slags barnehager vi vil ha, mener hun. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil innføre en norm for hvor mye språk en femåring bør kunne. – Vi tolker det som om statsråden vil ha mer skole for femåringer. Det bryter med norsk barnehagetradisjon og vil gi mindre læring, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet til NRK. PF Private barnehager uten tilsyn I Akershus-kommunene Asker og Bærum ble det i 2015 ikke gjennomført et eneste tilsyn med private barnehager, til tross for at kommunene betaler rundt 850 millioner kroner i tilskudd. – Vi mener det leveres god barnehagekvalitet for midlene som gis fra det offentlige, sier barnehagesjef i Bærum, Erik Førland, til Asker og Bærum Budstikke. Han understreker at kommunen hvert år gjennomgår regnskapene for alle de private barnehagene. PF Bibliotek bare for barn Rett over påske åpnet Deichmanske i Oslo en helt ny bibliotekfilial på Tøyen. Den er spesiallaget for barn og unge i alderen 10–15 år. – Voksne har ingen ad - gang, dette blir et bibliotek på de unges premisser, sier biblioteksjef Kristin Danielsen. Biblo Tøyen er navnet på den nye filialen. PF Regjeringen vil likevelvurdere mer gravferdslikhet Gravferdsutvalget foreslo blant annet å fjerne kremasjonsavgiften og gjøre det gratis å bli gravlagt i en annen kommune enn der avdøde er folkeregistrert. Regjeringen sa først nei til disse forslagene, men kulturminister Linda Hofstad Helleland signaliserer nå at de vil vurdere forslagene på nytt, men i forbindelse med spørsmål om ny lovregulering av tro- og livssynssamfunn. Enstemmig utvalg Et enstemmig utvalg, der Fagforbundet også var representert, foreslo endringer som ville gi økonomisk likebehandling for alle, uavhengig av trossamfunn og i valget mellom kistebegravelse eller kremasjon. En høringsrunde viser også at det er bred enighet om forslagene som utvalget lanserte. Deretter skjedde dert svært lite, og tidligere kulturminister Thorhild Widvey stadfestet i juni i fjor at regjeringen ikke kom til å følge opp hovedforslagene i rapporten. Dette førte til stor skuffelse, blant annet i KA, Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon. colourbox.com MER LIKHET: Gravferdsutvalget foreslo flere end- ringer som ville gi økonomisk likebehandling i møte med døden. Regjeringen har ikke fulgt opp forslagene, men nå sier kulturministeren at de skal vurderes på nytt. Ny vurdering Nå har imidlertid den nye kulturministeren signalisert at forslagene vil bli vurdert på nytt. Dette skjedde etter at Aps stortingsrepresentant Fredric Holsen Bjørndal stilte et skriftlig spørsmål om oppfølging av utvalgets forslag. Kulturministeren viser blant annet til at flere av forslagene er godt begrunnet og har fått bred støtte i høringsrunden. Hun ønsker likevel å skyve oppfølgingen av forslagene til arbeidet med ny lovgivning for tros- og livssynssamfunn. Betinget glede – Det er bra at kulturministeren er positiv til å se på forslagene til gravferdsutvalget på nytt, men jeg er skeptisk til å knytte dette til arbeidet med en lovregulering av tros- og livssynssamfunn, sier direktør Øystein Dahle i avdeling for utvikling og forvaltning i KA. Han er bekymret for at de ønskede endringene i gravferdsloven nå blir ytterligere utsatt, og at arbeidet blir mer komplisert når det knyttes opp mot annen lovgivning. Tekst: PER FLAKSTAD Fagbladet 4/2016 < 29 fbaargang2016 fbseksjonKIR