BARNEHAGEDAGEN: Torbjørn Røe Isaksen får gullkantede lesetips av avdeling Knausen. DRAMA: Den store Bukkene Bruse, alias pedagogisk leder Janne Erlandsen, syns mer burde foregå på barnas premisser, selv om det er gøy med ministerbesøk. Barnehagedagen Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) står bak barnehagedagen, som ble markert for første gang i 2005. Formålet er å synliggjøre noe av det – Jeg har hørt det skyldes barnehagens barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen. gode rykte. Vi jobber iallfall mye med Forbundene utarbeider materiell og bakgrunnsinformasjon språk, også på småbarnsavdelingen der til markeringen, blant annet plakater og pedagogisk opplegg. jeg er. Det er mye lesing og sang. Blant de 2300 barnehagene som bestilte materiell, ble Pedagogisk leder Janne Erlandsen har Sandvedhaugen barnehage i Sandnes trukket ut til å få besøk ledet ungene gjennom dagens aktivite av forfatter Bjørn F. Rørvik. Han har blant annet skrevet ter. Hun syns det er kjempefint med «Bukkene Bruse vender tilbake». besøk fra høyeste hold, men kunne ønsket seg at det foregikk mer på ungenes premisser. – Vi får ikke vist så mye av det vi kan, vi blir litt statister. Barna burde få bestemme mer. I stedet styrer reportere og andre, og de får i hvert fall se hvor trygge og flinke barn vi har. Læring i barnehagen Tid til spørsmål fra pressen er siste post på kunnskapsministerens program. Han liker naturligvis at lesing er løftet fram. – Det er viktig å få oppmerksomhet rundt innholdet i Endret holdning barnehagen. Og språkutvikling og lesing er ekstra viktig Imens får vi et ord med ansatte i barnehagen. Stumberg fordi det er nøkkelen til deltakelse i samfunnet og gir syns det ble en fin markering. grunnlaget for videre utdanning. Dessuten er det ikke – Ministeren var flink med barna, så det gikk nesten av bare viktig, det er gøy også. seg selv. Røe Isaksen tror tradisjonelle bøker kan ha en ekstra Gjennom sine 30 år i barnehage har teamlederen opp-verdi i en digital og litt flyktig tid. Med bøker lærer vi levd en god utvikling når det gjelder holdningen til bar-kanskje å dvele litt mer. Ta seg god tid til tekst og bilder. nehage. Tidligere var det mange som ikke skjønte at det Regjeringen har varslet at barnehagens arbeid med trengs tre års utdanning for «å skifte bleier på unger». Nå språk vil få stor plass i en ny stortingsmelding som ventes er kunnskapen om at vi gjør en viktig jobb mye bedre. i vår. Men ministeren går ikke inn for individuelle læ- Barnehagedagen får fram nettopp det, påpeker hun. ringsmål i barnehagen. Også pedagogisk leder og tillitsvalgt for Fagforbundet, – Jeg er for mer læring i barnehagen, men ikke for at Elizabeth Rasmussen, mener dagen bidrar til positiv opp-det skal bli skole, sier Røe Isaksen, før rådgiveren hans merksomhet om arbeidet i barnehagene. Hun er litt stolt peker på klokka. over at det er de som har ministerbesøk. Snipp snapp snute så var ministertimen ute. Fagbladet 4/2016 < 31 fbaargang2016 fbseksjonKIR