Fagbladet 4/2016 < 33 Skal du i gang med språkkafe? Her er noen tips fra noen bibliotekersom allerede er i gang. LANDET RUNDT TRONDHEIMBydelsbiblioteket har hatt språkkafe siden 2009, nå er tilbudet utvidet til tre bydeler og hovedbiblioteket. En grunnstamme av ansatte i biblioteket driver kafeen, i tillegg til de frivillige. Vi deler opp deltakerne i grupper – mest mulig på samme språknivå. Vi har alltid en nybegynnergruppe, for vi avviser ingen. Vi pleier å ha et tema, med et ark med spørsmål og illustrasjoner som utgangspunkt for samtale. Vi spiller brettspill. Kaffe, te og kjeks hører med på språkkafeen. ÅLESUND Biblioteket har språkkafe annenhver onsdag fra 12.40 til 14.00. Det kommer ca. 70–80 hver gang, og det har faktisk gått veldig bra. Vi stiller to stykker fra biblioteket, har et godt samarbeid med voksenopplæringen og Røde Kors, pluss noen frivillige. Vi har oppgaver som løses sammen i diskusjoner, som enkle quiz, ordleker eller samtaler om det norske samfunnet. Vi har alltid en trykksak, det er det stort behov for, spesielt hos de svakeste. Nå bruker flere av deltakerne biblioteket mer aktivt også utenom språkkafeen. OTTABiblioteket har hatt språkkafe i snart to år. Frivillige har ansvaret for språkkafeen hver onsdag fra 17.30 til 19.00 fra september til desember, og januar til mai. Det er litt vanskelig å få frivillige i skoleferier, og i mai og desember. Opptil 30 fremmedspråklige møter opp, og 5–7 frivillige som snakker norsk. Ideelt skulle vi gjerne hatt én frivillig per fremmedspråklig. Vi bruker reklame, og har kjøpt inn bildekort og bildeordbøker som utgangspunkt for samtaler. Vi setter fram te, kaffe og kjeks. ASKIMBiblioteket har hatt språkkafe i ett år. Vi har vekslet mellom en gang i måneden og annenhver uke, og samarbeider med Frivillighetssentralen som stiller med norsktalende samtalepartnere. Vi innleder med et tema og snakker om dette rundt bordet etterpå. Temaet er en start og kan endres. Vi har også spilt brettspill. Ingen krav til språkferdigheter. Tilbudet er veldig populært og det er ønske om å ha kafeen oftere. Derfor prøver vi nå å delegere mer til Frivillighetssentralen og håper det vil fungere. ÅRSTAD I BERGENVi har holdt språkkafe på skolebiblioteket et par ganger, og det er veldig populært. Vi samarbeider med innføringsklassene og barn/unge i klassene. Elevene deles i grupper, maks seks fungerer godt. Alle presenterer seg, og snakker om emner som dukker opp underveis. Stopper det opp, har vi lapper med diverse temaer på bordet. Tilbakemeldinger sier at elevene helst vil ha åpne emner: Fortell om den beste filmen eller om den beste ferien. De syns det er bra med litt lett servering. Kilde: Nedkortede svar fra Biblioteknorge@nb.no Fagbladet 4/2016 < 33 Skal du i gang med språkkafe? Her er noen tips fra noen bibliotekersom allerede er i gang. LANDET RUNDT TRONDHEIMBydelsbiblioteket har hatt språkkafe siden 2009, nå er tilbudet utvidet til tre bydeler og hovedbiblioteket. En grunnstamme av ansatte i biblioteket driver kafeen, i tillegg til de frivillige. Vi deler opp deltakerne i grupper – mest mulig på samme språknivå. Vi har alltid en nybegynnergruppe, for vi avviser ingen. Vi pleier å ha et tema, med et ark med spørsmål og illustrasjoner som utgangspunkt for samtale. Vi spiller brettspill. Kaffe, te og kjeks hører med på språkkafeen. ÅLESUND Biblioteket har språkkafe annenhver onsdag fra 12.40 til 14.00. Det kommer ca. 70–80 hver gang, og det har faktisk gått veldig bra. Vi stiller to stykker fra biblioteket, har et godt samarbeid med voksenopplæringen og Røde Kors, pluss noen frivillige. Vi har oppgaver som løses sammen i diskusjoner, som enkle quiz, ordleker eller samtaler om det norske samfunnet. Vi har alltid en trykksak, det er det stort behov for, spesielt hos de svakeste. Nå bruker flere av deltakerne biblioteket mer aktivt også utenom språkkafeen. OTTABiblioteket har hatt språkkafe i snart to år. Frivillige har ansvaret for språkkafeen hver onsdag fra 17.30 til 19.00 fra september til desember, og januar til mai. Det er litt vanskelig å få frivillige i skoleferier, og i mai og desember. Opptil 30 fremmedspråklige møter opp, og 5–7 frivillige som snakker norsk. Ideelt skulle vi gjerne hatt én frivillig per fremmedspråklig. Vi bruker reklame, og har kjøpt inn bildekort og bildeordbøker som utgangspunkt for samtaler. Vi setter fram te, kaffe og kjeks. ASKIMBiblioteket har hatt språkkafe i ett år. Vi har vekslet mellom en gang i måneden og annenhver uke, og samarbeider med Frivillighetssentralen som stiller med norsktalende samtalepartnere. Vi innleder med et tema og snakker om dette rundt bordet etterpå. Temaet er en start og kan endres. Vi har også spilt brettspill. Ingen krav til språkferdigheter. Tilbudet er veldig populært og det er ønske om å ha kafeen oftere. Derfor prøver vi nå å delegere mer til Frivillighetssentralen og håper det vil fungere. ÅRSTAD I BERGENVi har holdt språkkafe på skolebiblioteket et par ganger, og det er veldig populært. Vi samarbeider med innføringsklassene og barn/unge i klassene. Elevene deles i grupper, maks seks fungerer godt. Alle presenterer seg, og snakker om emner som dukker opp underveis. Stopper det opp, har vi lapper med diverse temaer på bordet. Tilbakemeldinger sier at elevene helst vil ha åpne emner: Fortell om den beste filmen eller om den beste ferien. De syns det er bra med litt lett servering. Kilde: Nedkortede svar fra Biblioteknorge@nb.no fbaargang2016 fbseksjonKIR