MØTEPLASS: Trangt om plassen, språkkafeen ORDFORKLARING: Kan noen forklare ordet å sløse? spør frivillig Jorunn Aanensen Kalvik. gir likevel rom for for store og små og utveksling av matretter og gode tips. Felles er at de frivillige er viktige for å holde kafepå norsk, dels på engelsk. Og noen hvisker i sideene i gang. Og at det er noen ansvarlige og en gjenmannens øre og forklarer betydningen. sidig forpliktelse både hos de frivillige og deltakerne. Savner tilbudsoversikt – Vi er heldige som har flotte, voksne, erfarne Frivillig Evy Ann Hummervoll kikker i gloseboka frivillige som holder tak. På biblioteket har vi ligtil Ahmed. Det viser seg at flere går rundt med likgende en liste der deltanende notisbøker. kerne kan melde seg på. «Jeg får så mye igjen for å stille en søndag i måneden. Vi ler mye her.» Frivillig Evy Ann Hummervoll – Jeg får så mye igjen Dermed vet vi hvor stort for å stille en søndag i rom vi trenger og hvor måneden. Vi ler mye her. mange frivillige som må Nå er vi i en testperiode trå til. ut april, så blir det pause til høsten. Men jeg håper Hjelper hverandre vi får det til og at flere I dag har Hildre kopiert opp en artikkel fra lettlestavisa Klar tale: Å kaste mat koster dyrt. Etter en rask runde der alle presenterer seg selv, går de som vil i gang med å lese et avsnitt hver. Alle vil. Selv i en lettlest avis dukker det opp vanskelige ord som verdifull og sløser. Hvis det blir litt stotring, er de andre raske med tilrop. – Go, go. Det går bra. Og frivillig Jorunn Aanensen Kalvik spør om noen kan forklare å sløse? Svarene kommer dels frivillige vil forplikte seg til å stille opp noen timer en søndag i måneden. Jo flere, jo bedre, da ville alle få snakke mer. Hummervoll trives med å jobbe som frivillig samtalepartner. Det eneste hun savner er en felles nett- side med oversikt over aktiviteter som organisasjoner, kommunen og ulike kirkesamfunn tilbyr. – Det er mange ensomme nyankomne i byen vår, og jeg vil gjerne kunne gi dem en oversikt over hvor de kan gå og treffe folk. Både fordi det er sosialt og fordi det gir mulighet til å øve seg i å snakke norsk. KOORDINATOR: Biblioteket er snart den eneste felles møteplassen vi har, sier bibliotekar Oddhild Hildre. 34 < Fagbladet 4/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR