FAKTA: Kva er dialogisk lesing? Dialogisk lesing dreier om å lesa ei bok med ei mindre gruppe born og føre ein dialog med borna om leseopplevinga. Ved første lesing sit borna og lyttar. Kanskje avbrote av eit enkelt spørsmål til handlinga. Ved andre lesing grip peda- gogen fast i enkelte ord og bilde som borna skal samtala om og forhalda seg til. Ved tredje lesing blir dialogen intensivert. Handlinga i boka blir brukt som inspirasjon til leik og aktivitetar, til dømes rolleleik, ein liten quiz eller liknande. På denne måten blir effekten av den dialogiske lesinga auka. FAKTA: Kva er dialogisk lesing? Dialogisk lesing dreier om å lesa ei bok med ei mindre gruppe born og føre ein dialog med borna om leseopplevinga. Ved første lesing sit borna og lyttar. Kanskje avbrote av eit enkelt spørsmål til handlinga. Ved andre lesing grip peda- gogen fast i enkelte ord og bilde som borna skal samtala om og forhalda seg til. Ved tredje lesing blir dialogen intensivert. Handlinga i boka blir brukt som inspirasjon til leik og aktivitetar, til dømes rolleleik, ein liten quiz eller liknande. På denne måten blir effekten av den dialogiske lesinga auka. I fjor jobba dei med Snøhumla Mille. No i år jobbar dei med Den lille larven Aldrimett. Sjølv om den siste boka er på bokmål, så les dei ho på nynorsk. I boka går dei gjennom vekedagane, fargane og fasane i livet til larva. – Me lagar dokketeater og sansebilde, fortel Anne Kristin. Dei jobbar kring to månader med bøkene, men det hender dei les spontant også. Involverer foreldra Anne Kristin Haugen Halveg understrekar kor viktig det er å involvera foreldra. Ein dag i veka har éin av ungane med seg ei bok som dei kjenner godt. – Då fortel dei om boka til dei andre ungane. Då er det dei som er eksperten. Barnehagen har fått seg eit minibiblio- tek der barn og foreldre kan låna med seg bøker heim. Bøkene skal bli oppdaterte. Dei byrjar å bli godt brukte, seier Anne Kristin Haugen Halveg. Dei er òg så heldige at dei får besøk av 5. og 6.klasse éin gong i månaden for å lesa for ungane i små grupper. Gode spørsmål Arbeidet med lesinga har gjort at ungane oftare kjem til dei vaksne og spør om dei kan lesa for dei. Lesinga har òg ført til at borna blir betre kjent med bokstavane, innhaldet og anna læring. Når dei les Lille larven aldri mett, så snakkar dei til dømes om kva ein som- marfugl er. – Me har jobba ein del med korleis me kan stilla gode spørsmål til ungane for å dei med i ein samtale om bøkene. Me stiller utforskande spørsmål som «kva tenkjer de om dette?». Barnehagen knyter bøkene til ram- meplanen. Til og med fysisk aktivitet blir knytt til bøkene. I vinter laga dei til dømes Den lille larven Aldrimett i snø ballar ute. Bente Lothe Orheim er forlagsredaktør i Samlaget forbarne- og ungdomslitteratur. Foto: SamlagetLeseland tel no totalt trettifire titlar med til- høyrande appar. Det er meir enn ei dobling sidan 2014. Det kjem nye titlar kvart år framover. Før Samlaget etablerte lettlesuniverset Lese- land i 2014 hadde ein berre tjuefem lettlesbøker på nynorsk å velje mellom. Og det var ein uro- vekkande situasjon: den nynorske hovudmåls- eleven fekk ikkje høve til å bli stø i sitt eige mål med så få lettlesbøker på nynorsk, og brukte i stor grad bokmålsbøker. Som Bente Lothe Orheim, redaktør for Leseland, seier det: – For å bli ein god hovudmålsbrukar må du ha tilgang til lettles- bøker på hovudmålet ditt. Med Leseland vil den unge nynorsk- brukaren vere mykje betre rusta. Og tenk berre på kva det gjer med den språklege sjølvkjensla til den nynorske hovudmåls- brukaren når han eller ho ikkje finn lettles- bøker på nynorsk? Vi er svært glade for å kunne bøte på denne situasjonen. Mange av bøkene er omsett frå andre språk, men dei norske forfattarane Anna R. Folkestad, Bente Bratlund og Linn T. Sunne er alle aktuelle med nye bøker i serien. Lettlesbøkene er delt inn i fem nivå etter leseferdigheiter, og handlar om alt frå kjærleik, og venskap til eventyr og humor. Nytt av året er også fire faktabøker om merkelege dyr, forsvunne skattar, utrulege rekordar og mystiske stader. Samlagetmedatten nye Leseland-titlarSVEINOLAVB.LANGÅKER fbaargang2016 fbseksjonKIR