VANNFAKTA • Teoretisk har Norge nok vann til å forsyne hele verden, forutsatt infrastruktur og tetting av lekkasjer. • 40 til 50 prosent av alt vann som pumpes til husstandene, forsvinner på grunn av dårlige rør. • Rent vann som renner ut, belaster avløpsrensingen. • Det siste vannrøret av tre ble byttet ut i Hamar på 1980-tallet. 40 < Fagbladet 4/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR