Flyktningeri Iran Snaut en million registrerte afghanske flyktninger lever i Iran. Dessuten er det nesten tre millioner uten lovlig opphold. I hovedstaden Teheran får noen av disse flyktningbarna likevel skolegang. Tyrkia Georgia Azebadjan Armenia Afghanistan Pakistan IRAN Saudi Arabia IrakSyria Kuwait Oman Emiratene Turkmenistan Uzbekistan Qatar Bahrain Teheran Eritrea Jemen Fagbladet 4/2016 < 55 fbaargang2016 fbseksjonKIR