KRYSSORD Hermod © 541 10-2015 Flei- pete Potensiell Tid- ligere Kalve Måne- fase Pike navn Svensk by Donerte Flau Mild Agent Polit.parti Lære- anstalt HovedstadIkke Av- slutte Lidelse Fugl Blad Skred Skremme Gjet- ning Mør Tigget Mutt Bagasje Pike navn Tids- måler Under- stell Mesterskap AvlangLever Åre Tall Føle Hast Ital. elv Er- kjenne Pike navn Åk Eiend. pron. Foto- grafere Slag- sted Avtrykk Lyst Kraft Tegn- tyder Mot Enorm Buss Mark Likevel Ess Tall fork. BryggeAvl Lys- kilde Bakke Tall Øster- rike Bringe Lik For- størreSkjul Halloi Makelig Opp- drett Hes Manke Artik- kel Trist Pike navn Likt Insekt Bure Løsningen på kryssord nr. 4 må være hos oss innen 9. mai! Merk konvolutten med «kryssord nr. 4» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg ikke annet enn kryssordet i konvolutten. NAVN ADRESSE POSTNR./STED NÅR MOTTOK DU BLADET? Vinnere av kryssord nr. 1 NF YTT ÅR U KRY RØVER MORO SI RI EVEREST VG LB AD NEI HA EYN K L SVERM STRESS OPPSKREMT UMAK LAT ROAR I LOSJI I Å ELLEVE AVIS Ø I GLE SE NYRI K GEI T T OL FI NSK H K H STRABAS D PEKE UMEÅ E LA E LEGAL R RETTE SINT NR SYRI A ET SPAKE STUDERE TÆRE PÅ ELF Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: Laila B. Tverbekkemo 8643 Bjerka Wenche Steensrud 0671 Oslo Reidun Rognstad 2034 Holter 64 < Fagbladet 4/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR