Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Foto: WERNER JUVIK Helt siden Hanne kom til Norge 19måne- der gammel, har hun satt seg ned med et puslespill når livet blir vanskelig. Hanne Cecilie Østerbø Alder: 39 år Familie: Tvillingdøtre på 17 år og blandingshunden Maja. Stilling: Konsulent i vann- og avløpsetaten i Oslo. Hobby: Puslespill Storpusleren – Jeg bruker puslespill som terapi, ler Hanne – Nesten ferdig ser jeg at det mangler ti Cecilie Østerbø. brikker for å få det ferdig, men jeg har bare Spisebordet hennes er dekket med et pus-åtte. Den følelsen! Det var så bortkastet tid. lespill på 1500 brikker. Hun er ikke så nøye Jeg kastet hele puslespillet. på hvilket motiv hun velger, men kvaliteten Når et spill er ferdig puslet, pakker hun derimot, den er hun nøye på. det sammen og rydder det vekk. Hun har – Det er forskjellige produsenter av pusle-det ikke liggende framme. Hun limer dem spill. Jeg har puslet noen der bildet på brik-heller ikke og lager bilder. Hanne styrer helst ken plutselig blir dratt av. Det gidder jeg unna blomstermotiv, men pusler gjerne ikke, sier puslespillkjenneren. tegne seriemotiv. Med en far som jobbet i Det verste er å mangle brikker, og Hanne Hjemmet Mortensen, har hun vokst opp forteller om den gangen hun nærmet seg å med Donald, men aldri lest det. Hun var mer ha puslet 3000 brikker. opptatt av katalogene faren kom hjem med. Bakerst i dem var det nemlig reklame for puslespill. Hanne tror at hun har puslet 400–500 puslespill, men bortsett fra et blomsterengpuslespill hun kan utenat, har hun aldri puslet noen flere ganger. Tross iherdige forsøk har hun ikke lykkes med å omvende døtrene til å bli like lidenskapelige puslere som henne selv. Å pusle er sosialt, insisterer Hanne. Venninner pusler når de kommer på besøk, og på julebordet på jobben delte hun ut puslespill. – Det var så artig med de store, kraftige karene som fikk vekket konkurranseinstinktet sitt over de små puslespillbrikkene. Men å bruke puslespill som sjekketriks, er ikke aktuelt, fleiper Hanne: – Det er heller slik at jeg ikke kan være med ut fordi jeg må hjem og pusle. 66 < Fagbladet 4/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR