Utvalg vil fjerne kontorutdaninningen SIDE 30 KATRINE VIL TJENE LIKE MYE SOM GUTTA SIDE 10–15 TARIFF 2016 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Nr. 4 - 2016 < For medlemmer i Fagforbundet fbaargang2016 fbseksjonKON