Madserud må bli kommunalt Alle ventet at Madserud sykehjem i Oslo igjen skulle bli kommunalt. Men nå diskuterer byrådet om driften skal tilbys ideelle aktører. Politikerne må rydde opp, mener leder Siri Follerås og nestleder Fredrik Olstad i Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo. – Våre medlemmer vil tilbake til kommunen slik vi ble forespeilet i valgkampen, sier de to. Kontrakten med Norlandia Care går ut i september, men nylig ble de ansatte orientert om at Norlandia er bedt om å drifte Madserud ut 2016. Samtidig fikk de vite at byrådet diskuterer om driften skal tilbys ideelle aktører. – Vi er rystet over at det skapes usikkerhet. Våre medlemmer er utålmodige og skuffet, sier Olstad og Follerås. Ettersom Madserud er første mulighet byrådet har til å innfri valgløftet om rekommunalisering, har de to vanskelig for å forstå hvorfor byrådet tar en ekstra runde nå. – Vi drev jo valgkamp for å få virksomheten tilbake i kommunal regi. Det er best for våre medlemmer både faglig og lønnsmessig. Dessuten går pengene til det de skal og ikke til skatteparadiser. En årsak til at byrådet diskuterer anbudsrunde for USIKKERHET: Vi er forundret over at byrådet sår tvil om rekommunalisering av Madserud sykehjem, sier Siri Follerås og Fredrik Olstad i Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo. ideelle aktører, er at Madserud kan være eneste mulighet. Et nytt EU-direktiv som trer i kraft 1. juli, forbyr nemlig anbudsrunder kun for ideelle aktører. Byrådssekretær Benjamin Endre Larsen forklarer forlengelsen av Norlandias driftsperiode med at de trenger mer tid til å håndtere dette best mulig. – Avgjørelsen om vi skal la kommunen ha driften eller åpne for en ideell aktør, vil bli tatt i nærmeste framtid, sier han. Imens venter de tillitsvalgte og medlemmene i spenning. – Vi forventer at kommunen rydder opp og at kommunen selv overtar driften av Madserud, sier Follerås og Olstad. Tekst og foto: KATHRINE GEARD Foto: Ole Palmstrøm Kundene raser mot Expert Fagforbundet støtter Handel og Kontor (HK) i kampen for å beholde tariffavtaler for ansatte i Expert-kjeden. Kritikken har tatt av på sosiale medier etter at det ble kjent at Expert har meldt seg ut av arbeidsgiverforeningen Virke og dermed sa opp tariffavtalen. Det betyr blant annet at ansatte som har jobbet der i en årrekke, over natta mister retten til avtalefestet pensjon. HK har ikke gitt opp kravet om at tariffavtalen fortsatt skal gjelde, og truer nå med streik. Jobb eller utdanning Tre av fire enslige mindreårige flyktninger i alderen 18–29 år var i arbeid eller utdanning i 2014. Andelen er 90 prosent blant unge fra Afghanistan som ble bosatt i 2009 og 2010. Etter fire år ligger disse på samme nivå som andre jevnaldrende. Arbeid til alle Årets slagord 1. mai er «Arbeid til alle». Fagforbundets Mette Nord skal til Stavanger denne dagen, mens Ap-leder Jonas Gahr Støre skal Pålegg mot ISS Serviceselskapet ISS betalte for lite lønn og manglet oversikt over hvor mye de ansatte jobbet, viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet har gitt totalt åtte varsel om pålegg. I rapporten avdekkes det at ISS-ansatte har fått for lite lønn, mellomledere har «ikke oourbox.com nødvendig kunnskap og kompetanse til å ivareta ansvaret» og det er manglende registrering over hvor mye de ansatte jobber. Ansatte forteller også om økt arbeidspress og at det forventes at de jobber mer på samme arbeidstid. Fagbladet 4/2016 < 9 fbaargang2016 fbseksjonKON