TARIFFOPPGJØRET 2016 ELEKTRONISK URAVSTEMNING: Erfaringene fra prøveprosjektene i Fredrikstad er gode. Mette Hansen (foran) var en av dem som stemte, og vant en iPad. Bak fra venstre: Leo Valen, Anita Erlandsen, Lisbeth Kristiansen, Trude Bang, Grete Kværnå og Grethe Sørensen. URAVSTEMNING PÅ TELEFONEN I år kan du si din mening om tariffresultatet via mobiltelefonen. Tekst og foto: PER FLAKSTAD T T idligere har medlemmene fått et brev og en stemmeseddel i posten der de kunne stem- me ja eller nei til det anbefalte resultatet i tariffoppgjørene. Nå blir dette mye enklere. Når resultatet av oppgjøret går til uravstemning, får medlemmene en SMS på mobilen. Der kan de enten svare direkte, eller de kan klikke på en lenke som tar dem til en nettside med mer informasjon, og svare via den. Elektronisk uravstemning skal heretter brukes i alle tariffoppgjør. Vellykkede prøveprosjekter Systemet for elektronisk uravstemning er utviklet av forbundet, og det er prøvd ut både i Fredrikstad og Oslo. Svarprosenten ble høyere. Rundt to tredeler av dem som skal stemme, klikker seg inn på en nettside med mer informasjon før de stemmer, mens en tredel klikker direkte på ja eller nei når de får en SMS, sier sys- Også plasstillitsvalgte og de enkelte foreningene måtte involveres. Noen brukte facebook-sidene sine, mens andre oppsøkte medlemmene på arbeidsplassen. Enklere for tillitsvalgte Gevinsten etter å ha gjort forhåndsarbeidet er at selve uravstemningen er enklere for de tillitsvalgte: • Før har vi holdt på med stemmesedler som skulle samles inn og telles opp. Nå trenger vi ikke å tenke på an- net enn å oppfordre medlemmene til å stemme, sier plasstillitsvalgt Magne Danielsen ved servicetorget i Fredrikstad kommune. Fortsatt vil forbundet sende ut brev med stemmeseddel for å være helt sikker på å nå alle medlemmer. Erfaringen fra de to prøveprosjektene er at noen få benytter stemmeseddelen, men at de aller fleste bruker telefonen. Hold deg oppdater t om hva som skjer i tariff- forhandlingene på Fagforbundets grønne linje HOLD DEGOPPDATERT PÅ GRØNNLINJEfor KS- oppgjøretfor Spekter- oppgjøretfor Oslo- oppgjøretfor andreoppgjør TAST... 2341800 33 410 temutvikler Leo Valen. Oppdatert info Forutsetningen for å få en SMS med muligheten til å si ja eller nei til tariffresultatet, er at medlemmene er registrert med riktig mobilnummer. Derfor er det veldig viktig at foreningene nå sjekker at medlemmene deres er registrert riktig. I Fredrikstad gjorde de dette som en dugnad blant de tillitsvalgte. De gikk gjennom alle lister og sjekket opp mot telefonkataloger på nett. Der de fant mange med samme navn, ringte de opp for å sjekke. Fagbladet 4/2016 < 15 fbaargang2016 fbseksjonKON