FOLK FORAND RER VE RDEN STØ T T 1. MAI-A KSJONEN fbaargang2016 fbseksjonKON