«Kompetanse er òg ein del av lønspolitikken i tariffoppgjeret.» Side 38 Seksjonsleiar Britt Silseth Kontor ogadministrasjon • Arkivet på flyttefot Når Sandefjord kommune slår seg sammen med Andebu og Stokke, flytter de arkivet fra rådhuskjelleren til Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark. Side 28 • Overskot med KF Flora kommune tek sjølv hand om busetting og opplæring av innvandrarane. Det ga eit overskot på 6,4 millionar kroner i fjor. Side 33 • Sekstimarsdag betyr meir fridom FOKUS: Når tok du deg sist tid til å kjenna på korleis du ville disponert dagen om du kunne bestemma meir sjølv? Kva skal til for at du skal kjenna at tida kjem, ikkje berre at den flyg fort forbi? spør Magnhild Folkvord. Side 36 Fagbladet 4/2016 < 27 – Ikke fjern kontorfaget HR-konsulent Sissel Amdam Maldum og kontorlærlingene Ina Høyland (t.v.) og Ingvild Isene er uenig i konklusjonen fra et offentlig utvalg om at kontorfagbrevet er overflødig. Side 30 Foto: Werner Juvik fbaargang2016 fbseksjonKON