KONTOR OG ADMINISTRASJON Fortsatt kamp om skatteinnkrevingen Tildelingsbrevet for 2016 fra Finansdepartementet til Skatteetaten tyder på at forslaget om statlig skatteinnkreving ikke er lagt dødt. I november 2015 sa stortingsflertallet et klart nei til å statliggjøre skatteinnkrevingen. Likevel fortsetter regjeringen tilsynelatende å jobbe som om vedtaket ikke gjelder. I tildelingsbrevet legges det opp til en mer detaljert styring av skatteoppkreverne. Det er også forslag om å innføre ett felles kontonummer ved innbetaling av skatt. Dette kan ses som starten på å samle all skatteregnskap, ifølge nestleder i Seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet, Trond Finstad. VV Makt er oppskrift på konflikt En regnskapssjef eller IKT-ansvarlig som i praksis har mye makt i virksomheten, kommer oftere i konflikt enn andre, konkluderer en rapport fra Marshall School of Business i California. Men det er ikke alltid maktpersonen selv som «har skylda» for at arbeidsmiljøet surner. Vel så ofte kan det bunne i at kollegaer «ser ned» på ansatte med mye makt og lav status. Den som sitter på makten, bruker da gjerne makten sin. Forskerne mener ledere bør være oppmerksom på slike roller og ta det opp i plenum. For dersom sjefen skryter av en person, vil de fleste andre også oppfatte vedkommende mer positivt, viser det seg. VV BEDRE LAGRING: Riksarkivaren påla Sandefjord å bedre arkivlageret i rådhuskjelleren. Nå skal det snart flyttes hit til depotlageret i Kongsberg. Foto: Erik M. Sundt Sandefjord flytter arkivet Når Sandefjord slår seg sammen med kommunene Stokke og Andebu, ender arkivdepotet opp i Kongsberg. I Kongsberg ligger Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark (IKA Kongsberg). Nå har kommunestyret i Sandefjord bestemt at Sandefjords depot skal legges til samme sted som Stokke og Andebu kommuner har plassert sine arkiver. colourbox.com Glad for vedtaket – Jeg er svært begeistret for at depotet vårt blir flyttet til IKA Kongsberg. De har både en kompetanse og erfaring vi kan støtte oss til, sier Mette Wiik, sekretariatsleder i Sandefjord kommune. Den 1. januar 2017 blir de tre kommunene smeltet sammen til en ny og større Sandefjord kommune. Samtidig skal også et nytt sak- og arkivsystem stå klart. Alle dokumenter som produseres i den nye kommunen, skal ha en ny heading, nytt organisasjonsnummer og arkiveres. Kjellerlagring Stokke og Andebu kommune har fra før eierandeler i IKA Kongsberg og benytter arkivet til rådgivning og som depotordning for eldre, avsluttede arkiver. Sandefjord kommune har derimot ivaretatt sine gamle arkiver selv, og kommunen er ikke med i noen interkommu nal arkivordning. Hoveddelen av det gamle arkivet ligger i dag i rådhusets kjellerlokaler, men Riksantikvaren har pålagt dem å finne bedre løsninger. – Får mye igjen – Det interkommunale arkivet i Kongsberg har alle de nødvendige forutsetningene på plass. Vi betaler noen kroner, men får mye igjen, mener Mette Wiik, sekretariatsleder i Sandefjord kommune. I løpet av våren blir det også bestemt hvor dagarkivet og de arkivansatte i nye Sandefjord kommune skal ha sin arbeidsplass – i et sentralt fagmiljø eller desentralisert i de lokale tjenestene. Tekst: VEGARD VELLE 28 < Fagbladet 4/2015 fbaargang2016 fbseksjonKON