Rengjør kontoret selv og få bedre helse Hvis renholdet utføres av Kontoransatte bør va ti prosent av dataarbeidet med arbeidsplassens kontorpersonell, riere arbeidet ved selv særlig de som vanligvis sitter å ta litt av renholdet mye stille foran en datamaskin, colourbox.com en aktivitet som enten tilsvarte håndtering av lette gjenstander eller renhold. Er du sliten av å være online hele tida? Et nytt fransk lovforslag gjør det lov å ignorere e-post og telefonsamtaler etter arbeidsdagens slutt, ifølge avisen Le Parisien. colourbox.com colourbox.com på arbeidsplassen. Forslaget kommer fra de to forskerne Svend Erik Mathiassen og Charlotte Lewis ved Högskolan i Gävle. De har laget et såkalt kunnskapssammendrag for det svenske Arbetsmiljöverket. Ålesund storkommune klar Ti kommuner på Sunnmøre, med Ålesund som senter, har skrevet under på en intensjonsavtale om å gå sammen. Kommunene Ålesund, Giske, Sula, Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog, Stordal, Sykkylven og Hareid startet forhandlingene 8. februar og ble enige etter en drøy måneds forhandlinger. «Nasjonal slagkraft, regional attraktivitet, og lokal identitet» er visjonen til kommunen. Etter en del diskusjon, blir kommunenavnet Ålesund, ifølge Sunnmørsposten. Fra 1. januar 2018 kan den nye regionkommunen bli en virkelighet, og den sentrale kommuneadministrasjonen skal ligge i Ålesund, og nynorsk blir den nye kommunens administrasjonsspråk. Tekst: VEGARD VELLE Vil forbyjobbmailingpå fritida Den franske arbeidsmiljølovgivningen er under revisjon, og arbeidslivet skal bli både mer effektivt og mer konkurransedyktig, samtidig som de ansattes rettigheter skal ivaretas. I et samfunn, hvor alle er online, har grensene mellom jobb og fritid blitt stadig mer utydelige. Når ledere tar kontakt med de ansatte på fritida, fører det til høyere stressnivå og uklare rammer rundt arbeidstida. Når har egentlig arbeidstakeren fri? Lovforslaget vil tydeliggjøre skillet mellom jobb og fritid. Flere franske bedrifter har allerede begynt å tilpasse seg reglene og forbudt de ansatte å bruke virksomhetens datamaskiner og telefoner etter at de har gått hjem. Enkelte stenger også bedriftens e-postkonto om nettene. På den andre siden tillater loven også at firmaer kan be sine ansatte om å jobbe flere timer i uka. VV kan belastningsskader hos kontorpersonalet reduseres betraktelig, forteller HMS-magasinet. Påstanden kommer fra en studie der forskerne regnet seg fram til en tenkt virkning av arbeidets variasjon ved å erstatte Renholdsoppgaver innebar en dramatisk økning av variasjonen, langt mer enn det de kunne oppnå ved å omorganisere eksisterende arbeidsoppgaver på kontoret. VV Fagbladet 4/2015 < 29 fbaargang2016 fbseksjonKON