• Få av lærlingene blir tilbudt ansettelse etter endt læretid. • Arbeidsgivere foretrekker kandidater som har høyere utdanning. • Arbeidsoppgavene blir borte, blant annet takket være teknologisk utvikling. • Bedrifter setter ut oppgaver som regnskap, lønn, fakturering, HR og IKT til eksterne firmaer. UTvAlgeT BegRUnneR FoRslAgeT slIK: Utvalg vil legge ned kontorutdanningen De tradisjonelle kontoroppgavene er borte, så kontor- og administrasjonsfaget bør legges ned, mener et offentlig utvalg. Utdanningsdepartementet har satt ned Yrkesfaglig utvalg for kontor, handel og service, og de har gjennomgått utdanningstilbud på videregående nivå. Blant utvalgets ti medlemmer var det ingen fra fagbevegelsen. Leder var tidligere næringsminister og handelsminister for Høyre, Ansgar Gabrielsen. Målet har vært å foreslå endringer som gjør fagopplæringen mer relevant for arbeidslivet. Om utvalget får det som de vil, blir kontor- og administrasjonsfaget lagt ned, til tross for at stadig flere elever ønsker utdanningen. Økende interesse for faget Utvalgets anbefaling skjer på tross av en jevn stigning i søknader til kontorfaget de siste årene. I 2011 var det 506 løpende lærekontrakter i faget, og i 2014 663. Det er i hovedsak offentlige instanser som tar inn lærlinger. Bare én av fire jobber det private. Utvalget mener derimot at lærefaget ikke har noen sterk posisjon i arbeidslivet og henviser til at en svært liten del av rekrutteringen til kontorstillinger skjer blant lærlinger. Utvalget tror at kontoroppgaver på lavere nivå blir rasjonalisert bort. 30 < Fagbladet 4/2016 Overkvalifiserte ansatte Utvalget erkjenner samtidig at kontor- og administrasjonsfaget er rettet mot et bredt spekter av kontoroppgaver som fins i store deler av arbeidsmarkedet, og at det er økt etterspørsel etter denne typen arbeidskraft. Utvalget påpeker også en rekke ulemper med å ansette folk i stillinger de er overkvalifisert for, som høy turnover, lavere motivasjon, dårlig utførelse av oppgaven og misnøye, men holder likevel fast på konklusjonen sin. Utvalget ser at arbeidslivet har behov for ansatte som har valgt kontorfaget. Men de konkluderer likevel med at arbeidsgivere vil foretrekke folk med høyere utdanning til å utføre kontoroppgaver. fbaargang2016 fbseksjonKON