SPENNENDE: Lærlingene Ingvild Isene (t.v.) og Ina Høyland lærer mye i næringsetaten i Oslo. SPENNENDE: Lærlingene Ingvild Isene (t.v.) og Ina Høyland lærer mye i næringsetaten i Oslo. KONTORANSATTE TRENGS FORTSATT Kontorlærlingene Ingvild Isene og Ina Høyland utfører viktige oppgaver hos næringsetaten i Oslo. De to får stort ansvar under kyndig veiledning. Tekst: VEGARD VELLE Foto: WERNER JUVIK D D e fornyer salgs- og skjenkebevillinger og kontrollerer at alle relevante dokumenter er vedlagt søknaden. De sjekker med politi, skatt og kemner at alt er i orden. De tar imot gebyrer fra dem som skjenker alkohol, skriver ut gebyrer og tar imot omsetningsoppgaver. Lær lingene Ingvild Isene og Ina Høyland har varierte oppgaver. Næringsetaten i Oslo har til sammen hatt seks lærlinger. To av dem jobber nå deltid i etaten, en har fått jobb i Nittedal kommune, en tar høyere utdanning og de to siste er Ingvild og Ina – Vi ser at lærlingene representerer en viktig merverdi på arbeidsplassen vår, sier Sissel Amdam Maldum, spesialkonsulent i HR ved næringsetaten i Oslo kommune. Lærlinger i næringsetaten begynner på kundetorget, hvor de blir satt til å gjennomføre etablererprøver for restauranter. Deretter fort- setter de i arkivet, bevillingsseksjonen, utfører enklere saksbehandling, skjenkekontroller og personaloppgaver. Populært fag Både Maldum og de to lærlingene er uenige i konklusjonen til Gabrielsen-utvalget. – Det er et paradoks at de vil legge ned kontorfaget nå som antallet søkere øker kraftig. Kontor og administrasjon er uansett en kompetanse eleven får bruk for mange steder, og da er det jo ikke noen ulempe med et fagbrev. Det virker ikke som om medlemmene av utvalget selv har hatt befatning med kontorlærlinger, mener de tre. Svakheter i kontorfaget Samtidig er de enig i at kontorfaget har sine svakheter. Ikke minst syns de det er rart at Vg1 og Vg2 ikke er framsnakket som kontorfag. Utdanningen kalles Salg, service og sikkerhet. Ordet kontor er ikke en gang nevnt. – Jeg måtte bruke iPad som arbeidsverktøy på skolen, selv om det ikke er vanlig å skrive lange referater på iPad. Vi fikk heller ingen undervisning i touchmetoden, forteller Ina Høyland. Sissel Amdam Maldum er overrasket over at elevene ikke lærer Word eller avansert Outlook på skolen. – Utdanningen bør ligne mer på handel- og kontorfagbrevet slik det så ut før Reform ’94, mener Maldum. Dårlige argumenter fra utvalget Hun forstår ikke utvalgets konklusjoner. – Utvalget sier at det ikke er etterspørsel etter folk med kontorfagbrev, og at hver tredje som tar fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget går videre til høyere utdanning i løpet av noen år. Men da ender jo faktisk to av tre i arbeid etter utdanningen, påpeker Maldum. < Fagbladet 4/2016 < 31 fbaargang2016 fbseksjonKON