www.vaktrommet.no post@vaktrommet.no tel: 926 97 497 Design din egen PenHygienic i vår nye nettbutikk, www.vt-medical.com Vi lager også andre typer navnskilt. Ta kontakt for tilbud. Besøk oss på facebook og instagram og vær med i morsomme trekninger og konkurranser! Når du vil lære! Kompetanse bidrar til høyere kvalitet på tjenestene, mer fornøyde brukere og økt trygghet i jobben. Vi tilbyr kurs, bestillingsoppdrag, studier og konferanser rettet mot offentlig sektor. Har du lang og allsidig praksis og ønske om å skaffe deg fagbrev? Nå kan du ta teorien til disse fagprøvene via nettkurs •Byggdrifterfaget •Helsefagarbeiderfaget •Barne- og ungdomsarbeiderfaget Start når du vil og studer i ditt eget tempo – se mer på fagakademiet.no fagakademiet.no • E-post: post@fagakademiet.no • Tlf.: 417 84 200 Design din egen PenHygienic i vår nye nettbutikk, www.vt-medical.com Vi lager også andre typer navnskilt. Ta kontakt for tilbud. Besøk oss på facebook og instagram og vær med i morsomme trekninger og konkurranser! Når du vil lære! Kompetanse bidrar til høyere kvalitet på tjenestene, mer fornøyde brukere og økt trygghet i jobben. Vi tilbyr kurs, bestillingsoppdrag, studier og konferanser rettet mot offentlig sektor. Har du lang og allsidig praksis og ønske om å skaffe deg fagbrev? Nå kan du ta teorien til disse fagprøvene via nettkurs •Byggdrifterfaget •Helsefagarbeiderfaget •Barne- og ungdomsarbeiderfaget Start når du vil og studer i ditt eget tempo – se mer på fagakademiet.no fagakademiet.no • E-post: post@fagakademiet.no • Tlf.: 417 84 200 Fagforbundets utdanningsstipend Fagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive som har vært medlem i minst seks måneder. Det gis ikke støtte til utgifter som dekkes av andre, f.eks. arbeidsgiver eller Nav. Stipendordningen gjelder ikke lærlinger, elev- og studentmed-Lese- og skrivekurs lemmer. Likevel kan tidligere yrkesaktive medlemmer som går Lese- og skrivekurs dekkes med inntil kr. 10.000,- inkludert datainn i en studiesituasjon og derved får redusert sin kontingent, tekniske hjelpemidler pr. kalenderår. søke stipend en gang pr. kalenderår. Det kan søkes støtte til: Det kan søkes om støtte til: • Kursutgifter • Eksamensutgifter • Påkrevd materiell/utstyr • Utdanninger ved universiteter og høgskoler • Utdanninger i (Kjøp av datatekniske hjelpemidler: 25% dekkes inntil kr. 2500,-) videregående skole og grunnskole (ny sjanse) • Etter- og videre-• Merutgifter til opphold utenfor hjemmet (kun overnatting) utdanninger på ulike utdanningsnivåer • Praksiskandidatopp - Følgende dekkes ikke: læring • Yrkesfaglige kurs • Lese- og skrivekurs med data • Tapt arbeidsfortjeneste • Reiseutgifter • Diett/mat Kategori 1: Alle typer grunn-, etter- og videreutdanninger på hel- eller deltid som er formelt kompetansegivende (eks. gir Det er krav om orginaldokumentasjon på alle utgifter i tillegg til studiepoeng) eller har en varighet på 80 timer eller mer. dokumentasjon på hva arbeidsgiver eller NAV dekker. Dersom Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter. Det disse ikke dekker noe, skal dette også bekreftes. utbetales inntil kr. 12.000,- pr. kalenderår. Søkere må ha vært yrkesaktivt medlem i minst seks måneder for å kunne søke om stipend. Det kan kun søkes om utdannings - Kategori 2: Kortvarige yrkesfaglige kurs med en varighet på stipend til en utdanning en gang pr. kalenderår. Søknaden må mindre enn 80 timer. Det utbetales halvparten av egne doku- fremmes før utdanningen er avsluttet. Det behandles ikke menterte utgifter. Det utbetales inntil kr. 3.000,- pr. kalenderår. søknader hvor egne utgifter er mindre enn kr. 1500,-. Søknadsskjema og søkerveiledning finnes på www.fagforbun- det.no eller ved henvendelse til Fagforbundet. Fagbladet 4/2016 < 39 fbaargang2016 fbseksjonKON