NOEN STEINKAST fra avløpsanlegget går Tore Thommassen ned i pumperommet. Dette er Mjøsvannets første stasjon. 44 < Fagbladet 4/2016 REINT SKAL DET VÆRE. Tore Thommassen varmer kranene før testing. Når vannet forlater stasjonen, skal det være krystallklart. DET SER UT som en feilplassert låve, men her styres pumpestasjoner og vann reservoar, drikkevann renses og sendes fra første stasjon og ut til abonnentene. fbaargang2016 fbseksjonKON