Jacobsen tror det blir vanskelig å rekruttere unge, spesielt menn, til pleie- og omsorgssektoren hvis det ikke gjøres noe radikalt med lønnsnivået. – Jeg tror menn er mer opptatt av lønn, og at de er flinkere til å forhandle. Vi damer er rett og slett ikke tøffe nok. Det tror jeg er grunnen til at lønna er lav i de såkalte kvinneyrkene, sier hjelpepleier Kathrine Jacobsen ved Økern Sykehjem. – Begynner å haste LO vil i årets tariffoppgjør prioritere å løfte kvinnedominerte lavlønnsgrupper. Oslo er et eget tariffområde, og forhandlingene der startet 14. april med overlevering av krav. Katrine Jacobsen på Økernhjemmet mener det begynner å haste: – Vi trenger flere fagfolk, og for å lokke dem vi trenger, må vi heve lønna, fastslår hun. TARIFFOPPGJØR ER EN LANG PROSESS Tariffoppgjør foregår ikke bare noen hektiske vårdager. FØR FORHANDLINGENE: SOMMER: Prosessen starter tidlig året før med at Fagforbundet før sommerferien sender ut et debatthefte til alle foreningene, et hefte som medlemmene kan bruke når de diskuterer hvilke krav som bør være de viktigste. HØST: Foreningene sender sine forslag til krav inn til fylkeslagene, som gjennomfører en tariffkonferanse der foreningenes krav blir samlet og prioritert. De prioriterte kravene, ofte fem, blir sendt inn til forbundet sentralt. VINTER: Forhandlingsenheten i forbundet summerer opp innspillene fra tariffkonferansene i et notat som danner grunnlaget for hvilke krav som skal reises i alle tariffområder. Notatet fra tariffkonferansene behandles i forbundets politiske organer, og landsstyret vedtar forbun- dets overordnede rammekrav. LOs representantskap vedtar en tariffpolitisk uttalelse som gir rammene for årets oppgjør. FORHANDLINGER/ MEKLING: VÅR: Tarifforhandlingene starter. Ut over året skal det forhandles i en rekke store og små områder der Fagforbundet er part i avtaler og/eller har medlemmer. Hvis partene blir enig om et anbefalt forhandlingsresultat, sendes resultatet ut til uravstemning blant medlemmene. Hvis de sier ja, er resultatet gyldig. Hvis medlemmene sier nei til et anbefalt forhandlingsresultat, går oppgjøret til < fbaargang2016 fbseksjonSAM