INTERNASJONAL DEMONSTRASJONSDAG • I 1888 besluttet den amerikanske landsorganisa sjonen å gjennomføre generalstreik 1. mai 1890 som ledd i kampen for åtte timers arbeidsdag. • Stiftelseskongressen for den annen internasjonale i Paris 1889 gjorde 1. mai til en internasjonal demonstra sjonsdag fra 1890. • Fram til første verdenskrig sto kravet om åttetimersdagen i forgrunnen ved demonstrasjonene. • Etter den russiske revolusjon 1917 ble 1. mai sovjetmaktens store festdag ved siden av revolusjonsdagen 7. november. • Nazistene i Tyskland gjorde i 1933 1. mai til en nasjonal festdag, «arbeidets dag», samtidig som den frie fagbevegelsen ble oppløst. • I Norge er 1. mai offentlig høytidsdag og lovfestet fridag siden 1947. Kilde: Store norske leksikon Skisse til 1. mai-plakat, laget av Herolden reklamebyrå på bestilling fra Nasjonal Samling i årene 1940–1945. INTERNASJONAL DEMONSTRASJONSDAG • I 1888 besluttet den amerikanske landsorganisa sjonen å gjennomføre generalstreik 1. mai 1890 som ledd i kampen for åtte timers arbeidsdag. • Stiftelseskongressen for den annen internasjonale i Paris 1889 gjorde 1. mai til en internasjonal demonstra sjonsdag fra 1890. • Fram til første verdenskrig sto kravet om åttetimersdagen i forgrunnen ved demonstrasjonene. • Etter den russiske revolusjon 1917 ble 1. mai sovjetmaktens store festdag ved siden av revolusjonsdagen 7. november. • Nazistene i Tyskland gjorde i 1933 1. mai til en nasjonal festdag, «arbeidets dag», samtidig som den frie fagbevegelsen ble oppløst. • I Norge er 1. mai offentlig høytidsdag og lovfestet fridag siden 1947. Kilde: Store norske leksikon Skisse til 1. mai-plakat, laget av Herolden reklamebyrå på bestilling fra Nasjonal Samling i årene 1940–1945. Fra Framfylkingens seksjon i Oslo, 1936. Feiring på Meråker, ca. 1900. Redaktør og Ap-mann Gunnar Ousland taler i Stavanger.1929. 16 < Fagbladet 4/2016 fbaargang2016 fbseksjonSAM