1978 i Oslo Sagene 1915. Parole: Vi feirer 1ste mai som arbeidernes og fremtidens dag.Framlaget i Folldal 1935–1936. 1978 i Oslo Sagene 1915. Parole: Vi feirer 1ste mai som arbeidernes og fremtidens dag.Framlaget i Folldal 1935–1936. eventuelt krigsutbrudd skulle alle gå til generalstreik. I stedet slaktet arbeidere fra forskjellige land hverandre ned i skyttergravene. Arbeiderbevegelsen var sågar en av de virkelig ivrige mobiliseringspådriverne. Hadde arbeiderne stått ved sine avtaler om gjensidig solidaritet, kunne historien ha vært en annen, sier Berntsen. Foto: Julie Strand Offerdal Skummet fløten Ifølge Harald Berntsen er vi nå midt i et nytt solidaritetssammenbrudd, som ironisk nok fikk navnet solidaritetsalternativet i Norge i 1992. – Det innebar at fagbevegelsen ble enig med arbeidsgiverne om at alle skulle moderere seg. Slik skulle Norge skaffe seg en konkurransefordel overfor andre land. Da snakker vi ikke lenger om klassesolidaritet over landegrensene, men solidaritet med arbeidsgiverne. Dette har svekket fagbevegelsen alvorlig over hele verden, og ligger til grunn for en stadig økende ulikhet. Kapitalistene har jo ikke moderert seg; de skummer bare fløten av arbeidernes moderasjon, sier historikeren. Lokalt solidaritets- arbeid – Jeg har vokst opp med ulike former for kriger, en av dem er Palestinakonflikten, sier Palestinaambassadør i Fagforbundet, Ragnar Steinstad, fra Telemark. Han har jobbet med solidaritet i arbeiderbevegelsen siden slutten av 1960tallet. Han var læregutt på Norsk Hydro under Francoregimet i Spania. Der hadde Herøya arbeiderforening vedtatt at de nektet å losse spanske båter. – Og jeg opplevde Vietnamkrigen som ungdom. Alt dette har vært med på å forme livsanskuelse min, sier Steinstad. Fagbevegelsen i Norge har alltid engasjert seg i internasjonalt solidaritetsarbeid. Fagforbundet i Telemark er intet unntak. – Engasjementet vårt bygger på ånden fra 1. mai, som er en solidaritetsdag uavhengig av grenser. Vi ønsker å knytte situasjonen i dag opp mot historien. Vi engasjerer oss for de undertrykte, også fordi det vil gagne oss; alle vil få bedre liv med en bedre verden, sier Ragnar Steinstad. 18 < Fagbladet 4/2016 fbaargang2016 fbseksjonSAM