• Gir bort 350 millioner Gjensidige fyller 200 år i år, og har valgt å gi 350 millioner kroner i jubileumsgave til brann- og redningsvesen. Pengene skal gå til biler, utstyr, forskning, forebygging og kompetanseheving. Side 29 • – Hvor ble det av vernet? Fortsatt er det usikkert hva som vil skje med vernet av trafikkbetjent Rita Aune og hennes kollegaer. Retten frifant en mann som slo henne ned med henvisning til ny straffelov. Justisdepartementet vil la rettspraksis avgjøre. Side 30 • Ingen grunn til privatisering FOKUS: Det er tvilsomt om private aktører vil kunne utføre eiendomsoppmåling billigere, raskere og kvalitativt bedre enn kommunene selv, skriver Hanna Kvamsås, rådgiver i Fagforbundet. Side 36 «Med gode avtaler om innføring og bruk av ny teknologi, kan maskinene gi den avlastningen mange sårt trenger uten å bli en byrde.» Seksjonsleder Stein Guldbrandsen Samferdsel og teknisk Utdanner vaskeriansatte Tradisjonelt arves kunnskap fra kollega til kollega. Nå kommer en egen videreutdanning for vaskeriansatte. Ved Høgskolen i Oslo og Akershus er opptaket av søkere i gang, og vaskeriekspert Åse Lindal blir en av timelærerne. Side 33 Foto: Werner Juvik Fagbladet 4/2016 < 27 fbaargang2016 fbseksjonSAM