SAMFERDSEL OG TEKNISK Gjennomgang av yrkesfaglige tilbud Ni faglige råd holder i disse dager på å sluttføre en gjennomgang av de yrkesfaglige utdanningstilbudene. Dette er et ledd i arbeidet med å styrke kvaliteten på yrkesutdanningen og gjøre tilbudet mer relevant i forhold til arbeidslivets behov. Deretter vil Utdanningsdirektoratet gjennomgå og sammenstille alle forslagene. En anbefaling skal sendes til Kunnskapsdepartementet innen 30. september, og etter behandling i departementet vil forslagene bli sendt ut på høring. OT Marokkansk privatiseringsfrykt De kommunalt ansatte søppeltømmerne i Essaouira i Marokko har lagt ned arbeidet etter at kommunen bestemte seg for å overlate oppgaven til et fransk firma, som allerede har etablert seg i Marrakech. Søppeltømmerne frykter at arbeidsplasser blir borte og at lønna for dem som får beholde jobbene, blir kuttet til et minimum hvis de får franske arbeidsgivere. Frivillige forsøker å rydde i søppelbergene som vokser. Tekst og foto: VIBEKE LIANE HEDRET FOR ARBEIDSMILJØ: Staben i Seksjon tekstil og renhold ble hedret for sin innsats. Renvasket arbeidsmiljø Foto: Jørn Kristian Ertsaas/Sykehuset Telemark Renholdere og vaskeriansatte ved Sykehuset Telemark gjør både eget og de andres arbeidsmiljø bedre. Det blir satt pris på. Seksjon tekstil og renhold ble tildelt Sykehuset Telemarks arbeidsmiljøpris for 2015. Den fikk de etter år med forbedringer av arbeidsmiljøet. Prisen ble tildelt i skarp konkurranse med 12 andre kandidater. – Øker sikkerheten Hovedverneombud Marie Landsnes la vekt på at de ansatte ved avdelingen lager et godt miljø for de andre yrkesgruppene. – Den innsatsen dere gjør, er med på å lage godt arbeidsmiljø for oss alle. I dag er det mye fokus på pasientsikkerhet, og her gir dere et viktig bidrag. Godt renhold og tekstilhåndtering kan redusere smitte, sa hun. Best på undersøkelser – Dere får prisen fordi dere har fått et betydelig bedre resultat i medarbeiderundersøkelsen enn gjennomsnittet for Sykehuset Telemark, og er blant de 15 prosent beste i hele Helse Sør-Øst på flere områder, påpekte Landsnes. Klinikksjef Henrik Høyvik delte ut prisen. – Renholderne er en viktig Delseier for landmåling del av kjeden som skal til for å få et sykehus til å fungere, understreket han. Langvarig innsats – Vi har satset mye på kompetanse og på å gi medarbeiderne større ansvar, i tillegg til at vi forsøker å gjøre noe hyggelig sammen, forklarte seksjonsleder Anita Simonsen. – Dette er moro, men vi har virkelig jobbet for å få til et bedre arbeidsmiljø. Nå samarbeider vi mer, og jeg opplever at ting har blitt veldig mye bedre på jobb i det siste, sier en av de pris- belønte renholderne, Linn Therese Fjelldalen. Tekst: OLA TØMMERÅS Det er en delseier at forslaget om å oppheve kommunens «monopol» på landmåling, trolig skal utredes. Like før jul foreslo regjeringspartiene og deres støttepartier i Stortinget å oppheve kommunenes «monopol» på landmålinger. Nå er forslaget moderert, etter innspill fra Fagforbundet. – Vi har på langt nær vunnet denne kampen, men vi må kunne se dette som en liten delseier. Vi er overbevist om at vi har saklige og gode argumenter som en utredning kan få fram, sier Fagforbundets leder Mette Nord. OT 28 < Fagbladet 4/2016 fbaargang2016 fbseksjonSAM