Småfugler erstatter sprøytemidler I Steinkjer har kommunens gartnere satt opp 80 fuglekasser for å redusere insektplagen i parkene. Fuglenes appetitt på insekter gjør at gartnerne ikke har brukt sprøytemidler etter at fuglekassene ble satt opp for ti år siden. – Blåmeis trenger rundt 300.000 insekter for å fôre opp ti unger. Med 80 fuglekasser og to kull i året, er det lett å skjønne at fuglene bidrar til å holde antall insekter nede, sier bygartner Finn Rossing til NRK. GIFTFRITT: En svarthvit fluesnapper kan ta 3000 insekter i døgnet når den fôrer opp ungene sine. Ved å sette ut fuglekasser i parkene, kan insektplager reduseres uten bruk av sprøytemidler. Brannetater får 350 millioner kroner Gjensidigestiftelsen gir 350 millioner kroner til norsk brannberedskap. Brannvesen over hele landet søker nå om midler til nye biler, utstyr eller kompetanseheving. I forbindelse med Gjensidiges 200-årsjubileum gir stiftelsen deres bort den hittil største gaven så langt i deres historie. Den går til brann- og rednings arbeid i Norge. 190 millioner kroner skal gå til nye utrykningskjøretøy allerede i år. 12 brannbiler, 24 fremskutte enheter og én dykkerbil er allerede bestilt. Stort behov for materiell – Dette er positivt, spesielt for mindre kommuner med små OPPDATERES: Brann- og redningsvesen i Norge får muligheten brannvesen som gjerne sitter til både å oppdatere utstyr, søke om forskningspenger, forelenge på utstyret. Mange byggende aktiviteter og kompetanseheving. steder er det på høy tid å skifte det ut, sier leder av de kriteriene som er gitt. I direktør Unn Dehlen i Norsk brannmannsforum, tillegg til utstyr settes det av Gjen sidigestiftelsen. Bjørn Rønning. penger til forskning, utvikling, – Valget om å styrke etaten Han legger spesielt vekt på forebygging og kompetansegjennom «Det store brannløfat denne gaven har innbygheving, påpeker han. tet» kom som en naturlig gerne selv vært med på å konsekvens av bygdebrannsamle sammen via forsikrings-Trygghet i hverdagen kassenes og senere Gjensidipremien gjennom flere år. – Dette er vår folkegave i ges kontinuerlige arbeid med – Jeg tror de aller fleste forbindelse med 200-årsmarbrannforebygging. brannvesen kan få støtte med keringen, sier administrerende Tekst og foto: OLA TØMMERÅS – Mange sprøytemidler er farlige for mennesker. Vi ønsker i utgangspunktet ikke å bruke sprøytemidler der barn leker og folk ferdes, fortsetter han. Forsker Per Gustav Thingstad ved NTNU Vitenskapsmuseet mener fuglekasser i stedet for sprøytemidler gir både i pose og sekk. I tillegg til å hindre bruk av sprøytegift, gir de folk mange hyggelige fugleopplevelser. Tekst og foto: PER FLAKSTAD DONERER PENGENE: Jeg vil gi pengene til barna i Fagforbundets barneby, sa Mari Sanden da hun fikk Brann- og redningstjenestens yrkesskadepris. Brann og redning hedret Mari Sanden Årets yrkesskadepris fra Brann- og redningstjenesten gikk til leder av Fagforbundet Oslo, Mari Sanden. Bjørnar Aronsen, leder av Oslo brannkorpsforening, fortalte at valget til på Mari Sanden på grunn av hennes utrettelige arbeid for brannfolk. – Du er en av dem som aldri gir opp. Helt siden 1994 har du kjempet for at brannfolk skulle ha en anstendig lønn å leve av, slik at de kunne være brannmenn uten biarbeid. Slik har det ikke alltid vært, og du har gjort en kjempejobb, sa Aronsen. – Jeg har hatt et særlig øye for brann- og redningstjenesten. Det har vært spennende å jobbe sammen med dere i alle disse årene, repliserte Mari Sanden da hun takket for prisen. OT Foto: Geirmund Jor Fagbladet 4/2016 < 29 fbaargang2016 fbseksjonSAM