NY STRAFFELOV Trafikkbetjenter UTEN VERN Brått vrenger han bilen opp på fortauet, hopper ut og kommer etter trafikkbetjent Rita Aune Nilsen. Hun forsøker å komme seg unna, løper baklengs. Han følger etter, skjeller henne ut, slår henne kraftig. Tekst: OLA TØMMERÅS Foto: WERNER JUVIK S S ør-Trøndelag tingrett halvannet år senere: Mannen dømmes til seks måneders fengsel, hvorav tre måneder ubetinget, for vold mot offentlig tjenestemann. Trafikkbetjent Rita Aune Nilsen fra Trondheim har slitt med redsel og tvangstanker etter overfallet. Lenge ville hun bare være hjemme bak låst dør. Hun hadde frykt for å gå på jobb. Da dommen falt sist sommer, kunne hun endelig legge saken bak seg, med en klar og tydelig reaksjon fra rettsvesenet. Så kom sjokket. Mannen anket – og ble frikjent! Ny straffelov Anken over dommen fra tingretten ble behandlet i Frostating lagmannsrett i november i fjor, fire uker etter at en ny straffelov trådte i kraft. Det skulle gi et resultat som opprører både Aune Nilsen og hennes kollegaer. Lagmannsretten konkluderte med at verken Rita eller kollegaene i landets kommuner, lenger er å anse som offentlige tjenestemenn. Retten støttet seg på uttalelser i forarbeidene til den nye loven, der trafikkbetjenter nevnes som en yrkesgruppe som ikke lenger har behov for spesielt vern etter paragraf 155 i straffeloven – fordi jobben også kan utføres av private, ifølge uttalelsen i forarbeidene til loven. Når en lovendring er til gunst for tiltalte, kan loven gis tilbakevirkende kraft til gjerningstidspunktet. Dermed hadde gjerningsmannen ikke lenger angrepet en offentlig tjenestemann, slik han var tiltalt for. Dermed ble han frikjent. – Det var som om beina ble slått vekk under meg. Jeg trodde jeg endelig kunne legge saken bak meg da han ble dømt i sommer, men isteden går han fri uten å ha sonet en eneste dag, sier Rita Aune Nilsen. Hun forteller om tunge tanker etter at hun ble angrepet på jobb. – Etter at han ble frikjent, har jeg sett meg mye over skulderen. Tankene og frykten kommer til- bake, selv om den er irrasjonell, sier Aune Nilsen. – Trodde han skulle drepe Det er nesten to år siden overfallet. Både gjerningsmannen og hun selv måtte vente lenge før saken kom opp i rettsapparatet. < DEN NYE LOVEN • Ny straffelov trådte i kraft 1. oktober i fjor. I forarbeidene til loven uttales at trafikkbetjenter ikke lenger har vern som offentlig tjenestemann. • Frostating lagmannsrett støttet seg til forarbeidene til loven og frikjente mannen som overfalt Rita Aune Nilsen på jobb. • I forarbeidene vises det til at private kan utføre jobben. Det er feil. Kun ansatte i kommunen kan utføre oppgaver delegert fra politiet til kommunen. • Lovavdelingen i Justisdepartementet nekter likevel å endre eller presisere uttalelsen. De henviser til at domstolene må sørge for rettspraksis på området. • Etter dommen i Frostating lagmannsrett er trafikkbetjenter i praksis uten særskilt vern. 30 < Fagbladet 4/2016 fbaargang2016 fbseksjonSAM