OVERFALT PÅ JOBB Trafikkbetjent Rita Aune Nilsen og hen- nes kollegaer er ikke lenger vernet som offentlige tjeneste- menn, men Justisde- partementet nekter å innrømme feil. Fagbladet 4/2016 < 31 fbaargang2016 fbseksjonSAM