De sørger for at klær og tekstiler er rene, hele og smittefrie. En usynlig tjeneste vi forventer at fungerer, men som aldri har vært prioritert med egne studieplasser. Til høsten kommer utdanningen. Tekst: OLA TØMMERÅS Foto: WERNER JUVIK Studietilbud til vaskeriansatte P P å vaskeriet i Solvang sykehjem i Oslo stabler Joran Martinsen og Rigmor Danielsen dampende rent sengetøy i traller. 187 tonn sengetøy, arbeidstøy, pasienttøy, duker og gardiner fra fire sykehjem ble tatt hånd om av dem og deres kollegaer i fjor. Neste år øker produksjonen med 20 prosent. Kunnskap arvet fra kollega til kollega og gjennom erfaring sikrer at tøyet kommer tilbake både rent, smittefritt og uskadet. Nå skal teorien styrkes. Etterlengtet studium – Nå får vaskeriansatte endelig et studietilbud. Dette er etterspurt og etterlengtet, forteller husøkonom og ekspert i tekstilforvaltning, Åse Lindal, som skal være timelærer når studiet begynner ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) til høsten. Lindal er godt kjent i vaskerikretser. Hun har bygget opp mønstervaskeriet på Solvang sykehjem, tegnet et titalls andre husvaskerier, gjort analyser og utregninger på < fbaargang2016 fbseksjonSAM