EKSTRASERVICE: Jelena Øverby og Tuan Cuong Truong forbereder påska. Gule duker skal være rene før de blir lagt på i beboernes rom. Med vaskeri i eget hus har de frihet til å gjøre slike spesialoppdrag. ETTERSPURT KUNNSKAP: Husøkonomassistent Inger Torgals og hennes kollegaer har arvet og samlet mye kunnskap. Nå får de et nytt studietilbud. tøy og maskiner, fyllingsgrader og kjemikaliebruk. Hun har samlet en stor mengde kunnskap innenfor et fag der oppdaterte lærebøker ikke fins. – Tradisjonelt har kunnskap blitt overført fra erfarne til nye vaskeriansatte. Det har aldri vært noen utdanning for dem på gulvet, ut over kurs fra leverandører av kjemikalier og maskiner. Vaskeriansatte har måttet tilegne seg kunnskap selv, forklarer hun. Trygge og rene klær – Dette handler om pasientsikkerhet. Her er alt nøye planlagt for å ivareta hygiene og smittevern, med blant annet fysisk adskilte rene og urene soner. – Vi skal sørge for at beboeren er trygg når det kommer til tøy, enten det er sengetøy, arbeidstøy eller beboerens eget, personlige tøy. Det skal vaskes korrekt og være uskadet, rent og uten smittefare når det leveres tilbake. Det krever fagkunnskap, fastslår Lindal. Den kunnskapen er hun også opptatt av at fins i kommunene. Private industrivaskerier banker på døra med lavere kilopris enn hva kommunale husvaskerier kan konkurrere med. PASIENTSIKKERHET: Åse Lindal har tegnet vaskeriet på Solvang sykehjem, og tilbrakt mange år med å sørge for rene tekstiler. – Riktig vasking og tekstilkunnskap er vår del av ansvaret for pasientens sikkerhet, fastslår hun. 34 < Fagbladet 4/2016 fbaargang2016 fbseksjonSAM