MANGE TONN: Joran Martinsen og Rigmor Danielsen sørger for mange tonn rent og trygt sengetøy i løpet av året. MANGE TONN: Joran Martinsen og Rigmor Danielsen sørger for mange tonn rent og trygt sengetøy i løpet av året. – Da er det viktig at innkjøpere forstår tekstilforvaltning og vaskeriøkonomi. Det er ikke slik at beboernes klær kan settes bort like lett til lav kilopris som dynetrekk. Min erfaring er at de ikke alltid skjønner hva tilbudene egentlig inneholder, ikke før ekstraregningene fra leverandøren kommer, poengterer hun. Forsvant fra utdanning Ledere i vaskerier er ofte husøkonomer, og tekstilforvaltning og vaskeriøkonomi har vært en del av husøkonomstudiet, men i stadig mindre grad. Nå er husøkonomstudiet blitt til bachelor i facility management (FM), og med det forsvant tekstilservice helt fra studiet. De som ble uteksaminert som husøkonomer i fjor vår, var de siste som hadde tekstilforvaltning og vaskeriøkonomi. – Tekstilforvaltning og vaskeriøkonomi har hatt en lang og viktig historie i studiet, men FM-utdanningen favner nå veldig bredt, og det var ikke lenger rom for dette, forklarer høgskolelærer Ellen Nygard ved HiOA, som presenterer kurset sammen med Lindal. – Vi håper å nå ledere på ulike nivåer som trenger fordypning i tekstilforvaltning og vaskeriøkonomi, sier VIDEREUTDANNING I TEKSTILFORVALTNING OG VASKERIØKONOMI • Ny utdanning for vaskeriansatte. Beregnet på både ledere og ansatte med lederansvar, i tillegg til ansatte med innkjøpsansvar for tekstilservice i ulike typer viksomheter. • Skal gå over fem samlinger av tre dager på Høgskolen i Oslo og Akershus, studiested Kjeller. • Starter 31. august med uteksaminering like før jul, forutsatt at HiOA får 25 kvalifi serte søkere. • Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse fra vaskerier. • Temaer er blant annet tekstiler og forvaltning av disse, hygiene, smittevern og sikker drift av vaskeri, prosjektering av nye vaskerier, maskinlære og vaskeri økonomi samt personalledelse og HMS. • Studiet gir 15 studiepoeng. Nygard og Lindal. De understreker også verdien av nettverket som både ansatte og ledere kan bygge underveis i studiet. – Her er en anledning til å møte 24 andre vaskerikollegaer fra hele landet i til sammen 15 dager. Søk med realkompetanse SØK OM Studiet skal gå over fem samlinger hver på tre dager, og med prosjektoppgaver mellom samlingene. Samlingene STØTTE er lagt opp med tre intensive dager av gangen, slik at folk Kurset koster 20.000 kroner, men du kan fra hele landet skal kunne delta. Uteksaminering vil skje søke om støtte til både like før jul. kurskostnad, bøker, Søkere kan godkjennes både med generell studiekom kost, losji og reise petanse og realkompetanse. Har du fem år eller mer i et fra Fagforbundets vaskeri, kan du søke uten annen studiekompetanse. opplærings- og Nygard oppfordrer interesserte til å søke. Det er 25 utviklingsfond, plasser, og de deles ut etter førstemann til mølla-prinsip OU-fondet eller fra pet. Opptakene begynte 10. mars. Siste frist for å søke er Signe Sennaruds fond, 13. mai. som administreres – Hiv dere rundt. Vi må ha 25 kvalifiserte søkere for å av Norsk forening for service og renhold. komme i gang med studiet til høsten, sier Ellen Nygard og Åse Lindal. Fagbladet 4/2016 < 35 fbaargang2016 fbseksjonSAM