SEKSJONSLEDER Hvis avlastningen blir en belastning I avisene kan vi med jevne mellomrom lese at jobber som i dag er utført av mennesker, i framtida vil bli overtatt av roboter og maskiner. Roboter skal overta jobbene til renholderne, og selvkjørende biler skal gjøre yrkessjåførene arbeidsløse. Jeg tror det er lenge til vi ser selvkjørende busser og varebiler, og jeg tror ikke morgendagens renholdere er roboter. Vi kommer til å ha bruk for mennesker som kan gjøre selvstendige vurderinger og bruke sunn fornuft ut over det som kan programmeres inn i en datamaskin i mange år framover. Når dette er sagt, ser vi allerede at nye tekniske løsninger kommer for fullt i mange yrker som i dag er belastende og tunge. Det skal vi være glad for. I mange kommuner og sykehus får renholdere påmontert nettbrett på rengjøringstrallene sine. Nettbrettet gjør det enklere å «Med gode avtaler holde orden på renholdsplanene. om innføring og Mange har erfart at det blir bruk av ny teknologi, kan lettere å kommunisere og maskinene gi den avlast dokumentere at arbeidet blir ningen mange sårt trenger gjort. uten å bli en byrde.» Det er en hårfin balanse mellom dokumentasjon av jobben som blir gjort og overvåkning. Vi skal ikke undervurdere konsekvensene for arbeidslivet den dagen en arbeidsleder setter seg til å sammenlikne og følge med på hvordan arbeidsdagene forløper, hjulpet av ny teknologi. Hva skjer med dem som ikke greier å holde farten, som kanskje må sette seg ned i noen minutter mellom slagene? Vi kan ikke stoppe den teknologiske utviklingen. Vi ønsker en bedre arbeidshverdag for våre medlemmer, og det kan ny teknologi bidra til. Det er vår oppgave å sørge for at det som er bra, ikke blir dårlig. Vi må kreve at de som får beskjed om å bruke nye løsninger, får opplæringen som trengs for å bruke dem. Vi har virkemidlene som skal til, både gjennom arbeidsmiljøloven og de tillitsvalgte. Med gode avtaler om innføring og bruk av ny teknologi, kan maskinene gi den avlastningen mange sårt trenger uten å bli en byrde. To dagers kurs i renholdsledelse 21. og 22. september arrangerer Fagforbundet kurs i renholdsledelse på Quality hotell Skjærgården i Langesund. Dette er et kurs med masse humor, faglig oppdatering, erfaringsutveksling, motivasjon og en kursholder som brenner for renhold og dem som jobber med det. Kurset er ment for renholdsledere, renholdere som ønsker å bli leder, husøkonomer, vaktmestere/byggdriftere, driftsledere og andre med ansvar for renhold. Etter endt kurs ønsker forbundet at deltakerne har fått økt faglig tyngde, er tryggere som leder og får et team til å fungere godt. Gå til www. fagforbundet.no/sst for påmelding. OTKurs for ansatte i badeanlegg 25. og 26. mai arrangeres et kurs for å heve kompetansen i drift og vedlikehold av bade- og svømmeanlegg. Kurset er en del av kursstige bad, og er ment for eiere og ansatte i bade- og svømmeanlegg. Målet er å tilføre kompetanse i én av sju deler i en sju trinns opplæringsplan som tilfredsstiller krav om opplæring i henhold til paragraf ni i «Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.» Opplæringsplanen skal gi en formell, målbar kompetanse på drift og vedlikehold. Kurset holdes i Fagakademiets lokaler i Drammen. OTFilm om feiere I samarbeid med Feiermesternes landsforening har Fagforbundet laget en presentasjonsfilm for feieryrket, og målet har vært å bruke den i profilering av yrket og i rekrutteringsøyemed. Se filmen på www.fagforbundet.no/sst. OTFoto: Trondheim kommune Bjørnis på nye veier Brannbamsen Bjørnis fins nå i 27 brannvesen. I tillegg er det inngått samarbeid med restaurantkjeden Egon. Bjørnis er synlig i alle deres restauranter. Bamsen Bjørnis kan verken kjøpes i lekebutikker eller fås andre steder enn av brannkonstabler. Den brukes som verktøy i møte med barn under branner, ulykker og traumatiske opplevelser. Sjekk også hjemmesiden til Bjørnis på brannbamsen.no. OT STEIN GULDBRANDSEN 38 < Fagbladet 4/2016 fbaargang2016 fbseksjonSAM