Kontakt Oss! tips@fagforbundet.no Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo Jubilanter i Sandnes Under årsmøtet i Fagforbundet Sandnes markerte vi våre medlemmer som har vært medlem i forbundet i 25 år og i LO i 40 år. Alle jubilantene hadde ikke anledning til å komme. De får tilsendt diplom og nål. Det gjelder 25-årsjubilantene Jane Austrå, Målfrid Bjørnsen, Øystein B. Brekke, Gro Ellingsen, Gunnbjørg Hauge, Magnus Hauge, Mary Herikstad, Kirsten Heian Hetland, Hilde Riska Husveg, Vibecke Iden, Reidun Kommedal, Mary Ann Pettersen, Jorunn Meltveit Ruud, 40-årsjubilantene Mette Vagle og Rasmus Olaus Vatne får Larsen, Randi Lunde Løining, Anne Lise Soma, Venke Karin Monsen, Aslaug Mork, Ovar også tilsendt sine utmerkelser. Ingvild Meyer, Liv Margun Moen, Stangeland, Bente Svinseth, Tone Ravndal, Inger Sandvik, Asbjørn Fagforbundet Sandnes avd. 281 Ann Liv Mossige, Etta Naumann, Sørheim, Solveig Stangeland og Skjørestad, Toralf M. Sørheim, gratulerer alle våre jubilanter. Birgit Nielsen, Oddrun Sonja Inger Handeland Widding. Haldis Tjelhovd, Turi Tjessem, Kristi Tekst: Torstein Fjelde 40-ÅRSJUBILANTER: Ellen Dalen, Ragnhild Vigre og Torvald Homstøl. 25-ÅRSJUBILANTER: Gislaug Aase, Liv Karin Asbjørnsen, Inger Johanne Bjelland, Bernt Oddbjørn Bjerga, Geir Bore, Irene Bredesen, Solfrid Hølland, Margareth Høyvik, Linda Søbstad Iversen, Bergit Mærland, Reidun Oddny Simonsen, Anne Kristine Sæland og Kåre Tunheim. 25-årsjubilanter: Ester Alstad, Kari Henriksen, Vibeke S. Dalen, Bente Thørn, Lorna V. Reyes, Hanne D. Bruknapp, Sverre Drægni, Jorun M. Andersen, Mathiny Sriragulan, Ardeshir Damavandi, Grethe Hansen, Lorna A. Bjørtomt, Manoharan Thiyagarajah, Line Jacobsen, Anne Karin Nilsen og Sivapalan Veluppillai. Merkedryss i pleie og omsorg Mange av våre jubilanter møtte opp på årsmøtet til Fagforbundet Pleie og omsorg Oslo i januar. Til sammen har fagforeningen 15 medlemmer som har vært 40 år i LO og 125 medlemmer som kan se tilbake på 25 år i Fagforbundet. Det var ikke alle av disse som møtte opp på arrangementet. Tekst: Siri Follerås 40-årsjubilanter: Signy B. Haugen (t.v.) og Eli Lillevik. Fra venstre: Eva Helen Kulbrandstad, Solveig Gangås, Anne Helen Moldjord, Rune Hilstad, Bente Bjørndal, Bodil Reklev, Randi Gunnes, Anne Kristin Krogstad, Bjørg Syrstadeng og nestleder i Fagforbundet Sør-Trøndelag Gunn Elin Flakne. Alle damene fikk 25-årsnål, mens eneste hane i kurven fikk 40-årsnål. Jubilerende trøndere I slutten av januar avholdt Fagforbundet Meldal avd. 313 årsmøte. Vi hadde mange jubileumsmedlemmer; fire med 40 års medlemskap i LO og 18 som fikk sølvnål for 25 års medlemskap i Fagforbundet. Stemningen var som alltid god, med et aldersspenn fra 18 til 77 år. Vi hadde også fått med oss vår lokale helt Erik Hoel, som spilte opp så vi fikk tatt oss en svingom. Tekst: Bente Fagerli Fagbladet 4/2016 < 59 fbaargang2016 fbseksjonSAM