NYBERG ANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagbladet.no Telefon 908 95 206 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagbladet.no Telefon 905 49 278 NETTREDAKTØR Knut Andreas Nygaard knut.nygaard@fagbladet.no Telefon 911 58 222 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagbladet.no Telefon 906 92 750 Per Flakstad per.flakstad@fagbladet.no Telefon 907 78 397 Kathrine Geard kathrine.geard@fagbladet.no Telefon 906 17 786 Simen Aker Grimsrud simen.grimsrud@fagbladet.no Telefon 926 89 168 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagbladet.no Telefon 951 09 839 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagbladet.no Telefon 977 87 474 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagbladet.no Telefon 991 54 314 Ola Tømmerås ola.tommeras@fagbladet.no Telefon 909 20 302 Vegard Velle vegard.velle@fagbladet.no Telefon 932 56 832 TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagbladet.no Telefon 476 83 258 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagbladet.no Telefon 476 83 122 ANNONSER Salgsfabrikken v/Frode Frantzen Telefon 907 39 687 Materiell sendes: materiell@salgsfabrikken.no MILJØMERKET 241Trykksak652 TRYKKERIKONTAKT Aktietrykkeriet AS Museumsvoktere Det islandske ordet for landet til å bli et av verdens Men noen vil ha alt dette på museum er noe som setter rikeste. museum, og bare vise det fram tankene i sving. Da kan vi hente fram gamle når vi skal sole oss i glansen av Tillitsvalgte i Fagforbundet eksempler fra jernbaneutbygdet gamle. blir rett som det er konfrontert ging, fra den gang Bergensba-Jernbanen skal leies ut til med at ideene deres og nen var et fellesløft som kostet utenlandske spekulanter, holdningene deres hører nesten et statsbudsjett. Eller kraftverkene skal selges – hvis hjemme på museum. Musekraftutbyggingen, som var en de ikke allerede er solgt. Nå umsvoktere kalles de av sine av forutsetningene for den skal vi skal klare oss selv, meningsmotstandere som industrien som var med på å ordne våre egne avtaler. mener at dette med å stå løfte landet ut av fattigdom. Arbeidslivet skal bli en evig sammen som et fellesskap, der Kanskje vi også kan vise konkurranse, en slags alles alle bidrar etter evne og tar ut fram kampen for et organisert kamp mot alle, mener de visst. etter behov, er noe som tilhører arbeidsliv og kollektive Derfor setter det islandske en svunnen tid. tariffavtaler, og hvordan ordet for museum tankene Fortidas idealer skal stues forutsigbare betingelser for i sving: vekk, og bare tas fram når vi både arbeidsgivere og arbeids-Museum på islandsk heter feirer oss selv og hvordan vi takere har vært et konkurransafn. sammen har bygget dette sefortrinn. Per Flakstad Fagbladet 4/2016 < 61 fbaargang2016 fbseksjonSAM