Vil ha tiltak mot sosial dumping – Høyre og Frp sier at det useriøse arbeidslivet må bekjempes, men de vil ikke ta i bruk nødvendige virkemidler, hevder SVs Kirsti Bergstø. De rødgrønne partiene har sluttet seg til et forslag om «tiltak for et anstendig arbeidsliv og mot sosial dumping». Stortingsflertallet ville imidlertid at «forslagene vedlegges protokollen». På parlamentarisk vis er det en høflig måte å avvise dem på. SIES OPP: Orange Helse mister nå sin andre kontrakt på kort tid. Bruk skjulte skattepenger på velferd Nå kastes Orange Helseut av Oslo også Vikarselskapet Orange Helse mister kontrakten med Oslo kommune, etter det Helseetaten hevder å være vesentlig mislighold av kontrakten. Helseforetakene har nylig satt stopp for det Bergens-baserte selskapet i sykehusene. Foto: Vegard Velle Foto: SV Orange Helse leier inn helsearbeidere fra utlandet, og tilbyr dem som vikarer til over 80 kommuner over hele landet. I fjor mottok selskapet 150 millioner kroner for å selge vikartjenester, ifølge nrk.no. Flere avsluttede kontrakter Gjøvik, Toten og Land-regionen har hatt en rammeavtale med Orange Helse, men mener selskapet har brutt kontrakten, blant annet ved at sykepleiernes ikke har gode nok språkkunn skaper. Odda kommune sluttet å bruke Orange Helse etter opplysninger om feilmedisinering på grunn av dårlig norsk, feilkompetanse og arbeidskontrakter som ikke kunne dokumenteres. Rådmannen i Moss varsler at kommunen vil gå gjennom sin avtale med selskapet, og i Bergen skal det i skrivende stund behandles et for- slag som vil innebære å avslutte kontrakten med Orange Helse i hjemmetjenesten. Tekst: KNUT A. NYGAARD – La oss stå sammen i et faglig fellesskap og kreve at skattepengene som ble avslørt i Panama papers kommer hjem til Danmark. Da får vi råd til mer velferd, sa den danske LO-lederen Lizette Risgaard 1. mai. Liten tro på privat eldreomsorg 37 prosent mener kommunene er best egnet til å drive sykehjem, viser et helsepolitisk barometer i regi av TNS Gallup. Bare seks prosent mener kommersielle, private aktører er best skikket, mens 16 prosent foretrekker ideelle organisasjoner. Fire av ti har ingen oppfatning eller mener det ikke spiller noen rolle. En revisjonsrapport skal være grunnlaget for at Helseetaten velger å avslutte samarbeidet. Der pekes det blant annet på gjentatte brudd på lover, forskrifter og instrukser, gjentatte brudd på forhold som går ut over brukernes helse og trivsel og manglende evne/vilje til å etterkomme pålegg. – Ingen begrunnelse – Oslo kommune har sagt opp avtalen slik de har rett til, og vi aksepterer oppsigelsen, sier administrerende direktør i Orange Helse, Nils Paulsen. – Hva er din kommentar til funnene? – Oslo kommune har ikke gitt noen begrunnelse til oss. Vi vet om ett tilfelle der en ansatt, i arbeid for både Oslo kommune og Ahus, kom i strid med arbeidstidsbestemmelsene. Ellers kan vi vise til hva Oslo kommunes revisjonsfirma sier om oss etter sin kontroll i februar i år: «Samlet sett synes det som Orange Group Baltic og Orange Helse AS i all hovedsak tilfredsstiller kravene til lønns- og arbeidsvilkår.» Fagbladet 5/2016 < 7 350.936var medlemmer i Fagforbundet 4. mai. Det er 6777 flere enn påsamme tid i fjor. fbaargang2016 fbseksjonHEL