Tema: Smertemestring Kilder: Den norske legeforening; Retningslinjer for smertebehandling. En subjektiv opplevelse av noe som er ubehagelig. Har som regel både en fysisk og psykisk komponent. Opplevelsen av smerte varierer sterkt fra person til person og påvirkes blant annet av livssituasjon og mental tilstand. Muskel- og skjelettlidelser er hyppigste medisinske årsak til sykefravær og uføreytelser. Smerter er den vanligste årsaken til at pasienter oppsøker helsevesenet. Kroniske smerter medfører dårligere livskvalitet og kan være invalidiserende. HVA ER SMERTEDYRE SMERTER P P å forsommeren i fjor fikk Elisabeth Nilsen en strekk i nakken. Smertene var voldsomme. Angstanfall, mente legen, ga barnehageassistent Elisabeth en sprøyte i baken og sendte henne hjem. En uke senere ble hun hentet av ambulanse. Smer tene var ikke til å holde ut. Etter en undersøkelse ble hun sendt hjem enda en gang, nå med et brett sterke smerte stillende, og beskjed om å ta tida til hjelp. – Jeg hadde så vondt at jeg grein. Jeg klarte ikke å gjøre noe som helst, og var sengeliggende i min egen stue. Legen hadde ingen svar, ga meg bare 20 smertestillende og beskjed om å ta det med ro. Fra å være helt oppegående, var jeg nå avhengig av hjelp fra andre. Jeg var vant til å bli likt og stolt på. Nå ble jeg møtt av mistenksomhet. Det var nedtur på nedtur, og jeg var langt nede etter hvert. Nå møter vi Elisabeth i bassenget på Hernes institutt. Sola flommer inn over det asurblå bassenget, og hun er i gang med en av sine daglige treningsøkter. Termometeret på veggen viser 33 varmegrader, og Elisabeth smiler bredt. Så legger hun seg framover og forsvinner under vannflata. Smilet er like stort når hun dukker opp igjen noen sekunder senere. Vendepunktet Vendepunktet kom på et møte hos Nav. De mente at Elisabeth måtte tilbake til barnehagejobben. Da satte legen foten ned. Å gå tilbake på jobb var uaktuelt. I stedet ble det søkt om et spesialisert arbeidsrettet rehabilite ringsopphold. Når vi møter Elisabeth, har hun vært fire uker på Hernes institutt, landets eneste rehabiliteringsinstitusjon som har arbeidstrening på stedet. – Her blir jeg møtt av mennesker som ser meg, som ser hele mennesket og ikke bare sykdommen. De fleste pasientene har langvarige sykehistorier: Lange og gjentatte sykefravær, store mengder smertestillende, sorg over tapte funksjoner og en evig runddans i hjelpe apparatet. Mange har begynt å se på uførepensjon som eneste «løsning». Svært ofte blir utfallet av opp holdet på Hernes institutt stikk motsatt, forteller direktør Maths Johansson. > 12 < Fagbladet 5/2016 «Jeg trener hver dag, har kuttet ut alle piller og er mye bedre.» Anett Vine s, helsefagarbeider fbaargang2016 fbseksjonHEL