Stevner skolen for uriktig markedsføring 40 tidligere studenter ved Bjørk-av den beskyttete tittelen «klinisk Nå har de tatt ut stevning mot nes høyskole krever erstatning. De ernæringsfysiolog», forbeholdt skolen. Ifølge stevningen har studenmener privatskolen har gitt uriktige mastergrad-studenter. tene tapt mellom 250.000 og opplysninger om utdanning i ernæ-Ifølge Michaela Getz, leder i Norsk 400.000 kroner. Bjørknes høyskole ringsfysiologi. Ernæringsfaglig Forening, ville sak- mener søksmålet er grunnløst og De tidligere studentene trodde de søkerne ikke ha begynt på bachelor-avviser at den har et erstatningsanble ernæringsfysiologer da de tok utdanningen hvis de hadde visst at svar, men har tilbudt om lag 2500 bachelorgraden. Men den yrkestit-de ikke kunne bruke yrkestittelen kroner per saksøker. telen forsvant i 2009 og ble erstattet ernæringsfysiolog når de var ferdige. Tekst og foto: PER FLAKSTAD TALSPERSON: Michaela Getz. Feiret med kake og sjampis Madserudhjemmet skal igjen drives av Oslo kommune etter 14 år på ulike private hender. – Nå skal jeg hjem og sette sjampanje til kjøling, strålte Sylvi Furnes, fysioterapeut ved Madserud sykehjem. Etter 14 års kommersiell drift skal sykehjemmet tilbake til kommunen, og pensjonen er sikret. Tillitsvalgt Elin Kristiansen forsikrer at alle medlemmene av Fagforbundet, syns dette er veldig bra. – Vi henger jo etter lønnsmessig, og de eldste arbeidstakerne taper masse pensjon ved privatisering, sier hun. Nå håper hun at de vil oppleve et lønnshopp fra september. Kontrakten med Norlandia går nemlig ut 3. september. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN JUBEL: Siri Follerås og Fredrik Olstad fra Fagforbundet serverer kake, blant annet til Elin Kristiansen, på Madserudhjemmet etter nyheten om kommunal overtakelse. Rune Breiby og 34 andre menn fra Akershus har begynt på en ny karriere. De er blitt helserekrutter, og snart er de helse- fagarbeidere. Han har arbeidet hele livet, men aldri skaffet seg papirer på alt han kan. – Nå har jeg muligheten både til å lære faget og til å skaffe meg fagbrev, sier Rune Breiby. 51-åringen fra Oppegård vet at det er lettere å få HELSEMENN: Felles for de 35 helserekruttene er interesse for å arbeide med mennesker. Foran: Rune Breiby og Hanne Mensner Lerstang. Akershus har fått35 helserekrutter fast ansettelse dersom han tar fagbrev. Hittil har han arbeidet som assistent både på sykehjem og skolefritidsordningen. Hanne Mensner Lerstang, prosjektmedarbeider i KS, opplyser at alle helserekruttene skal arbeide på sykehjem i sin kommune fram til sommeren. – Sykehjem er den mest allsidige og krevende praksis vi kan gi dem. Dessuten er det i eldreomsorgen rekrutteringsbehovet er størst, sier hun. Hele 106 menn meldte sin interesse for å bli helserekrutt i Akershus. Neste høst tar de første 30 fagbrevet etter minimum ett års læretid. Menn i helse, som startet som et prosjekt i Trondheim kommune i 2010, er nå etablert i åtte fylker. Hittil har 42 helserekrutter tatt fagbrevet, og flere hundre er underveis over hele landet. Halvparten av helserekruttene som har tatt fagbrev, har fått meget godt bestått til fagprøven, opplyser nasjonal koordinator Frode Rønsberg. – Selv om utdanningsløpet er komprimert, er det ingen lettvint vei til fagbrev. De gode resultatene viser at livserfaring kompenserer for lengre utdanning, mener han. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Fagbladet 5/2016 < 29 fbaargang2016 fbseksjonHEL