GJENNOM PRATEN OG DANSEN OPPLEVER DELTAKERNE GLEDEN VED Å MINNES. KAROLINE ROSVOLL ORMÅSEN SITTEDANS I DEMENSOMSORGEN Sittedansen ble innført fra Danmark til eldreomsorgen i Norge av danselærer Jette Fuglsang i 1995. Hun er overbevist om at musikk og dans kan være til stor nytte i erindringsarbeid. – Rytmen ser ut til å hjelpe på konsentrasjonen. Sang, viser og dans til å kalle på erindringen, sier hun. Jette Fuglsang fikk i 2009 Nasjonalforeningen for folkehelses demenspris for sin innsats. Fremdeles er hun aktiv som rådgiver for helsearbeidere som ønsker å bruke denne metoden i demensomsorgen. Hun svarer gjerne på e-poster til jette.fuglsang@yahoo.no Fagbladet 5/2016 < 31 fbaargang2016 fbseksjonHEL