STJERNE: Anne May Skinstad, en av dagens stjerner, får masse positiv respons fra elever og lærere. Hun møter Mina Aasheim og Thea Andrine Jensen i en pause og forteller at hun og Harald har akkurat de samme følelsene som andre voksne. – Her er kronisk gjennomtrekk, sier han og peker på sitt eget hode. Mina syns det er flott å se beboerne presentere seg selv gjennom filmer, for på skolen har hun hørt mindre om funksjonshemmede personer enn om andre som mottar kommunal bistand. – Dette er et felt som er ukjent for de fleste. Når jeg forteller at jeg arbeider i en bolig, er det mange som ikke vet hva det er, forteller hun. Men nå vet i hvert fall alle på helse- og oppvekstfag i Hønefoss litt om hvordan det er å arbeide på et arbeidssenter eller i en bolig for personer med ulike funksjonshemninger. – Filmene gir et godt innblikk i hvordan det er å leve med funksjonshemninger, og hvordan det er å arbeide med mennesker som har store utfordringer. Det er sterke filmer, og jeg er nok ikke den eneste som er blitt rørt mange ganger i løpet av dagen, sier Mina. Nye holdninger på en dag Også Thea Andrine Jensen (17) syns historiene og filmene er sterke. Hun er kommet like langt i utdanninga som Mina, men skal jobbe i en av boligene først neste høst. Hittil har arbeidet med mennesker med funksjonshemninger vært ukjent og litt fjernt for henne. Hun har forestilt seg en lang rekke nesten like og litt kjedelige dager. Men etter fire timer sammen med tjenesteytere og -mottakere fra Hole, er bildet totalt endret. – Nå gleder jeg meg virkelig til å arbeide i en av boligene, sier hun. Thea syns hun er blitt kjent med alle dem som har presentert seg i løpet av dagen. Felles for dem er at diagnosene kommer helt i skyggen av det de har å by på. Elevene fikk se at profesjonalitet ikke nødvendigvis betyr stor avstand; ansatte og brukere omgås mer som venner enn som mottakere og ytere av tjenester. – Jeg ser for meg at jeg kan snakke om vanlige temaer som kjæreste og skole med Anne May uten at det blir for privat, sier Mina. – Vi blir faktisk blant de personene som brukeren er mest sammen med. Da må vi være venner, mener hun. Kjærlighet ved første blikk Å snakke om kjærlighet er langt fra fremmed for Anne May Skinstad (52). – Vi er ikke skapt til å være alene, sier hun i filmen. 34 < Fagbladet 5/2016 fbaargang2016 fbseksjonHEL