MASJON for kvalitetssikring og kontinu erlige kompetanseheving. • Helsepersonell bør få undervisning i hvordan erfaringer fra krig og tortur kan påvirke noen av pasientene. Motvirker fordommer • Det bør iverksettes tiltak som kan forebygge og dempe effekten av fordomsfulle stereo typier ved tjenesteutøvelse. I helseutdanningene bør det undervises om fordommer og om de kognitive prosessene som ligger til grunn. • Ledere i akutttjenestene må tilegne seg kunnskap for å forebygge at personellets eventuelle negative fordommer og stereotypier overfor enkeltgrupper går ut over kvaliteten på tjenestene. • Skape trygghet for helsepersonell i arbeidet med innvandrere ved å inkludere migrasjon og helse i utdanningen. Ta en samlingsbasertfagskole utdanningpå nett! Søknadsfrist: 15. september Høyskolen Kristiania Nettstudier tilbyr følgende fagskoleutdanninger i 2016: • Psykisk helsearbeid og rusarbeid (60 fagskolepoeng) • Helse, aldring og aktiv omsorg (60 fagskolepoeng) I en del fylker tilbys fagskoleutdanningene gratis. Dvs. at fylkes- kommunene betaler for studieplassen din, du betaler kun for pensum selv. Se kristiania.no/fagskoleutdanning for mer informasjon og for å sjekke om ditt fylke har bevilget plasser til denne utdanningen. Opptakskrav: Fagbrev som helsefagarbeider eller autorisasjon som hjelpepleier/omsorgsarbeider fra videregående skole. Det kan gjøres opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse. Kontakt oss Tlf: 22 59 61 00 | E-post: nettstudier@kristiania.no Følg oss på nett fagbladet.no Fagbladet 5/2016 < 39 fbaargang2016 fbseksjonHEL