Foto: Sidsel Valum Foto: Sidsel Valum Grunnskolen skal etablere lokal læreplan i alle fag. For arbeidslivsfag er dette spesielt relevant. Vi må ta utgangspunkt i lærekrefter, lokaler og hvordan vi eventuelt kan samarbeide med næringslivet. Opplæringen blir noen steder gjort utenfor skolen, noe elevene setter veldig pris på. Utfordringer med organiseringen begrenser ofte timene til opplegg på skolen. Formingsavdeling eller skolekjøkken blir gjerne base for opplæringen. Arbeidslivsfag dreier seg mye om å produsere varer eller utføre tjenester. Lærer forbereder ikke eleven til ett spesielt yrke; aktivitetene legger opp til en mer generell innsikt og rolleforståelse i det å innfri et arbeidskrav. Som lærer ønsker jeg tilgang til mer spesialisert utstyr som brukes i yrkeslivet. Gjester som viser og forteller ville også vært krydder. Rørleggerens utstyr, helsefagarbeiderens kyndige hånd, murerens handlingsbårne kunnskapsformidling eller konditorens teknikker ligger ofte utenfor grunn skolelærerens erfaringsbakgrunn. Arbeidslivsfag har eksistert i fem år, og det er frivillig for ungdomsskolene å gi tilbudet. Hvem tar initiativ til at din nærskole kommer i gang med dette faget? Følgeforskning viser at faget er veldig populært, særlig blant gutter med faglærte foreldre. Vi har i alle år tatt det for gitt at elever som ønsker å gå videre på studiespesialisering, trenger å komme godt i gang med tilvalg av fremmedspråk som tysk eller spansk. Tunga må øves, ordene læres. Gjennom tre år får de et nyttig løft på vei mot akademisk utdanning. Det er ingen motsetning mellom å lære et ekstra språk og velge yrkesrettet, men for en del elever oppleves dette ikke som relevant. De med praktisk talent må også dyrkes fram. Grunnskolen skal forberede alle elevene på videre utdanning. Da må den også ta ansvar for å utvikle elevene for særpreget som kjennetegner det yrkesrettede løpet. Hånda må også øves, begrepsapparatet utvides. Arbeidslivsfag på alle ungdomsskoler vil bidra til at flere unge finner seg vel til rette i rollen som elev på yrkesfag. Fagbladet 5/2016 < 41 fbaargang2016 fbseksjonHEL