BRANNOFRE I FATTIGE LAND • ••behandlede brannskader utgjør et stort helseproblem i fattige land. • •••• prosent av alle verdens brannskadedødsfall skjer i den fattige delen av verden. • ••erdens helseorganisasjon anslår at ti millioner funksjonsår tapes hvert eneste år på grunn av ubehandlede brannskader. • Et afrikansk barn har ni ganger høyre risiko for å omkomme av skader etter brann enn et europeisk barn. • ••isiko for brannskader og invalidi sering etter manglende behandling representerer en stor helseforskjell mellom rike og fattige land. I TRYGGE HENDER: Etter seks smertefulle og strabasiøse dager, er Samsam i de beste hender i Addis Abeba. De kommende to timene skal legene fjerne forbrent hud fra ansiktet, store deler av overkroppen og venstre ben. fbaargang2016 fbseksjonHEL