Forsidefoto: Anita Arntzen < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Nr. 5 - 2016 < For medlemmer i Fagforbundet www.fagbladet.no FÅR27.000I LØNNSØKNING SIDE 16 SIERNEITIL STORKOMMUNE I ROMSDAL SIDE 50 BIBLIOTEKENE ER MER ENN BOKLÅN SIDE 30 TRENER MED SMERTER SIDE 10 fbaargang2016 fbseksjonKIR