Politikerne gjordehelomvending: Endelig to på våkennattvakt Bystyret i Arendal vedtok at den ene av to nattvakter ved Bjorbekktunet bo- og omsorgssenter skulle sove på jobb i seks timer. Nattvaktene og Fagforbundet kjempet imot – og vant. Tekst og foto: EVA KYLLAND – Jeg følte at de tok jobben fra meg. Jeg hadde ikke orket å ha eneansvaret om nettene. Vi omsorgsarbeidere og hjelpepleiere er vant til å nikke og godta at sånn er det bare. Den- ne gangen ble jeg sint og tenkte søren au, nå vil jeg ikke gi opp, forteller Bente Heia. Hun er den yngste av de seks nattvaktene, og hun har de siste månedene frontet kampen for å beholde to våkne ansatte hele natta. Bjorbekktunet består av 38 omsorgsboliger, som beboerne leier av kommunen. Hjemmesykepleien i Arendal har lokaler i bygningen med ansatte i arbeid hele døgnet. Det var rådmannen som sist høst foreslo at den ene skulle sove seks timer og få betalt for to av dem. I desember vedtok bystyret ordningen. I mars snudde de. – All takk til Bente, sier kollega Liv Turid Salvesen, som tidligere har arbeidet alene på Bjorbekktunet om natta. – Da var jeg redd, men bet tennene sammen. Det var tungt, og jeg grudde meg til å gå på jobb. Tryggheten manglet. Vi er mye mer sårbare om natta. Tenk om det blir brann. Vi har et stort ansvar. Og det har vært flere innbrudd her. Godt å ha Fagforbundet i ryggen Nattvaktene vet at de som er over dem i systemet, er opptatt av de ansattes trygghet på jobb. – Nå tenkte de bare på å spare penger. Og de har ikke peiling på hvordan det er å arbeide på gulvet, sier Bente. Det første nattvaktene gjorde da rådmannen kom med sitt forslag, var å skrive brev til politikerne med kopi til Fagforbundets tillitsvalgt Elisabeth Edvardsen, så hun kunne starte sitt arbeid overfor de som har makt i Arendal kommune. På nyåret ble Agderposten med ei nattvakt på Bjorbekktunet og laget en stor artikkel i helgemagasinet. I den begrunnet nattvaktene behovet for å arbeide to sammen. Med hjelp fra tillitsvalgt laget de også en risikoanalyse ved å arbeide alene om natta. Den ble sendt til rådmannen. – Elisabeth gjorde alt hun kunne. Det var en kjempetrygghet å ha Fagforbundet i ryggen, forteller Bente. Sammen med Fagforbundets tillitsvalgt har nattvaktene fått politikere og rådmann til å forstå litt mer av virkeligheten. Og til å endre mening. – Spør oss om råd! – Etter at samhandlingsreformen ble innført, er folk så vidt innom sykehus før de blir sendt til hjemkommunen. Vi trenger heller å bygge opp sånne tilbud som Bjorbekktunet. Det er nødvendig å spare penger, men kuttene må skje i tjenester som i alle fall skal avvikles, mener tillitsvalgt Elisabeth Edvardsen, som tidligere var omsorgsarbeider. Hun er ikke i tvil om at to nattvakter må være våkne, ellers blir tilbudet til brukerne dårligere. Å være alene på vakt er et for stort ansvar. – Omsorgsverdenen er uforutsigbar. Det oppstår stadig utfordrende situasjoner der kjappe avgjørelser må tas. Skulle nattvakten da vekke den som sov, ringe 113 eller kontakte nattpatruljen? spør Elisabeth. – Tenk om politikerne involverte oss når de skal spare penger. Da kunne vi funnet løsninger sammen, og tjenestene ville blitt bedre, sukker Bente Heia. – Og hvorfor kan ikke politikerne heller spe på med penger for å gi de gamle så gode og verdige liv som de fortjener? spør hun. JUBEL: Da politikerne og rådmannen snudde, feiret de med alkoholfri champagne på Bjorbekktunet. Fra venstre Bente Heia, Aud Sandberget, Liv Turid Salvesen, Anne Marie Hansen, Elisabeth Edvardsen, Egil Isaksen og Kristin Malvik. 4 < Fagbladet 5/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR