TARIFFOPPGJØRET 2016 Oppgjør i havn uten mekling Både i tariffoppgjøret for kommunene og for Oslo kommune klarte partene for første gang på 20 år å bli enig om et hovedoppgjør uten hjelp av Riksmekleren. Tekst: KNUT A. NYGAARD, OLA TØMMERÅS, PER FLAKSTAD Først ute var kommuneoppgjøret, der partene brukte natta for å bli enige om et anbefalt resultat nesten ett døgn før fristen ved midnatt 30. april. I Oslo forhandlet de et par timer på overtid natt til 1. mai før resultatet var klart. For Fagforbundets medlemmer i staten er det i skrivende stund ikke noe resultat. Akademikerne takket ja til en avtale, mens LO, Unio og YS brøt. Dermed går oppgjøret til mekling. Streikefaren vurderes som høy, siden partene sto langt fra hverandre ved bruddet. 7300 kroner til kommuneansatte I kommunene ble det avtalt et generelt tillegg for de fleste på 7300 kroner eller mer. Det er også avtalt å føre videre en minstelønnsgaranti etter 16 år for dem uten formell kompetanse. – Et av våre hovedkrav var uttelling for kompetanse og tiltak for å redusere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Dette kravet fikk vi uttelling for blant annet gjennom at det ble opprettet en ny stillingsgruppe for fagarbeidere med tilleggsutdanning, sier Mette Nord. – Takket være det nye 16-årstrinnet sikrer vi de aller fleste medlemmene i LO Kommune uttelling for kompetanse og ansiennitet på linje med andre grupper i kommunene, for eksempel undervisningspersonell, sier Nord. HEKTISKE TARIFFMÅNEDER Foto: Per Flakstad Godt resultat for ansatte med høyskole Partene er dessuten enig om å harmonisere lønnsnivået mellom de ulike høyskolegruppene. Det betyr at alle med en treårig høyskoleutdanning plasseres på samme nivå i stillingssystemet. Dette fører til at mange av Fagforbundets medlemmer med høyskoleutdanning får et veldig bra lønnsoppgjør, ifølge forhandlingsleder Nord. To prosent tillegg i Oslo Det anbefalte forslaget i Oslo kommune gir Fagforbundets medlemmer et lønnstillegg på to prosent, eller minimum 8500 kroner. I praksis er forhandlingsresultatet at alle med lønnstrinn 31 eller lavere får 8500 kroner, mens de med høyere lønnstrinn får to prosent tillegg. Dessuten er det satt av 0,35 prosent av lønnsmassen til sentrale justeringer senere i år. – De skal våre medlemmer ha sin rettmessige del av, sier nestleder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin. Flere ubekvemstillegget er økt. De som i henhold til vaktplan har ordinær helgevakt på lørdag og/eller søndag 19 helger eller flere i året, får et tillegg på fem kroner, slik at ulempetillegget blir 80 kroner i timen fra lørdag klokka 00.00 til søndag klokka 24.00. Gjennom noen hektiske måneder gjennomfører er part i om lag 70 tariffavtaler. Det betyr at selv Fagforbundet 30 sentrale tariffoppgjør på mange når KS, staten og Spekter kommer i havn, så områder; for statsansatte, ansatte i Operaen, fortsetter mange forhandlinger. dyrepleiere, kommunesektoren og i bussbransjen. På fagforbundet.no/kalender/ kan du følge med I skrivende stund er bare frisørene, KS-oppgjøret, på tariffkalenderen for å se hvilke oppgjør som Oslo kommune og bussbransjen ferdig. venter på tur. Det er ikke alle tariffoppgjørene som I tillegg til de 30 sentrale oppgjørene kommer har fått fastsatt dato. alle oppgjørene i B-delen i Spekter. Fagforbundet Fagforbundet har utviklet og testet elektronisk NOE FOR ALLE: – Det justerte lønnssystemet ivaretar både de med høyere utdanning, de med fagutdanning og de med stor realkompetanse, sier Mette Nord. uravstemning siden 2014. Fra 2016 brukes den elektroniske løsningen i alle tariffområder. Uravstemningen vil foregå ved at medlemmene får en SMS. Der kan de stemme ja eller nei til oppgjøret, eller klikke på en lenke som fører til en nettside med mer informasjon, og stemme via nettsiden. I tillegg til SMS, skal det fortsatt være mulig å stemme skriftlig. 18 < Fagbladet 5/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR