• Mange på lag rundt elevene Ansatte med ulik yrkesbakgrunn må spille på hverandres kunnskap for å komme tett nok på elevene og gi tilstrekkelig oppfølging av hver enkelt. Det vil styrke arbeidet mot mobbing, mener tre forbundsledere. Side 28 • Elever møter brukere Når elever på helse- og oppvekstfag møter mennesker med ekstra utfordringer og hjelpebehov, falmer diagnosene og forskjellene. Side 30 • Fagarbeidere ønskes FOKUS: De elevene som velger yrkesfag, får en spennende og verdig utdanning, og det er et stort behov for fagarbeidere her til lands, skriver Arne O. Walbye, lærer ved Søndre Land ungdomsskole. Side 36 «Det må gjøres noe drastisk for å utjevne kjønnsbalansen i oppvekstsektoren.» Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst Gir penger til gode ideer Folkebibliotekene utfordres til å tenke nytt, og til å være mer enn et sted der folk låner bøker. Direktør Aslak Sira Myhre i Nasjonalbiblioteket bidrar med ideer og prosjektpenger. Side 32 Foto: Werner Juvik Fagbladet 5/2016 < 27 fbaargang2016 fbseksjonKIR